Vandaag gaat het in de serie diensten bij het jaarthema Verbonden voor het eerst niet over een verbond tussen God en mensen (en dieren), maar om een verbond dat wordt gesloten door twee hartsvrienden: David, de rivaal van koning Saul, en Sauls zoon Jonathan. Er staat bij hun verbond veel op het spel! In de evangelielezing noemt Jezus de leerlingen zijn vrienden en zegt: “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden”.
Na de preek zal het verbond tussen twee vrienden door twee saxofoons in muziek worden uitgedrukt.

Thema: Een verbond van vrienden
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Esther of Wouter Sluis-Thiescheffer en Michael de Jong
Lezingen: 1 Samuel 20: 1-17, Johannes 15: 9-17
Liederen: Psalm 101a (Psalmen anders), Lied 301c, Lied 304, Lied 324, Lied 791: 1-4, Lied 667: 2-6, Lied 934, Lied 974
Muziek: Ies Nijman, orgel; Maarten Hogendoorn en Rita Bongers, saxofoon
Collecten: KIA/GZB-Najaarszending*, Plaatselijke Kerk**, Activiteitenfonds***
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Koffieschenken: Didi Letanche en Joke en Jim van Geene
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Samuel I-20, David en Jonathan, Ceseli Josephus Jitta
Lector: Jacqueline Overhage
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
​ * KIA/GZB-Najaarszending: De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs, maar leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie RBK onder vermelding van ‘Zambia’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Activiteitenfonds: Uit dit fonds worden de kosten van vele activiteiten in onze wijkgemeente betaald, bijvoorbeeld de jeugdkampen, gemeentezondag, bijeenkomsten van de senioren, maar ook apparatuur ter ondersteuning van de digitale kerkdiensten en materialen voor speciale diensten. Om onze wijk te ondersteunen kunt u uw bijdrage overmaken op een andere IBAN dan u gewend was, namelijk IBAN  NL14 RABO 0373 7225 67 van de PWG Regenboogkerk onder vermelding van ‘Activiteitenfonds’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.