In deze dienst ontmoeten we mensen die Jezus hebben gezien. Dat begint, vlak na de geboorte van Jezus, met een paar wijze mannen uit een ander land dan Israël, ze komen uit het Oosten. In een taal die ze begrijpen, de taal van de sterren, laten zij zich aanspreken om op weg te gaan, om Jezus te gaan zoeken.

Ook ontmoeten we Dorothy Day, een Amerikaanse journalist en hedendaags heilige, die geraakt wordt door het lot van mensen zonder rechten en leven aan de onderkant van de samenleving. In elk van hen ziet zij een beeld van Jezus, dat zet haar in beweging.

Hoe is dat voor ons? Zijn wij op zoek naar Jezus; laten we ons op weg sturen?

Thema: Jezus zien
Voorganger: Elsbeth Gruteke
Ambtsdragers: Lily Fraanje en Renze Sleeking
Lezingen: Jesaja 60: 1-6, Mattheus 2: 1-12
Liederen: Psalm 72: 1, 2, 6 en 7, Lied 103e, Het liefste lied van overzee nr. 45: 1, 2, 3, 4, 5, en 6, Lied 992, Lied 1014
Muziek: Ies Nijman, orgel; 1 zanger van de cantorij
Collecten: Kerk in Actie (KiA)*, Plaatselijke kerk**, Wijkkas***
Bijzonderheden: Er is geen kinderdienst; Afbeelding: Dorothy Day, 1897-1980
Lector: Wilma van der Burg
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten:
*KiA, Werelddiaconaat (Bangladesh)
Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisaties die de bevolking helpen om zo veilig mogelijk te leven in Bangladesh. Lees hier alle informatie over het project ‘Beter bestand tegen het  water in Bangladesh’. Uw gift maakt u over naar NL67 RABO 03737 11816, ten name van Diaconie Regenboogkerk, onder vermelding van ‘Bangladesh’. 

**Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 

***Wijkkas
Er zijn in deze tijd helaas weinig activiteiten die door kunnen gaan, maar de vaste kosten zoals attenties voor gemeenteleden, bloemen in de kerk, kopieerkosten en dergelijke gaan wel gewoon door. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op NL89 RABO 03737722478 t.n.v. Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Wijkkas’.

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.