Er zijn meerdere Nieuwtestamentische brieven waarin goedheid wordt verbonden aan het christelijke leven. Spreken over het goede kan een riskante exercitie zijn. Want je kunt ook mensen uitsluiten omdat ze het in jouw ogen niet goed doen. Hoe verhoudt ‘goedheid’ zich tot christen-zijn?

Thema: Het licht brengt goedheid voort
Voorganger: dr. Joyce Rondaij
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Hans Mol
Lezingen: Sirach 17: 17-24 en Efeziërs 5: 8-14
Liederen: Lied 277, Lied 136, Lied 650, Lied 612, Lied 1006, Lied 863
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**, Pastorale arbeid***
Ontvangst: Leden van sectie 1
Kinderdienst: Bianca van Olst
Tienerdienst: Duco Bergsma
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Lector: Anna van der Wielen
Klik hier om de liturgie te downloaden

Kerkbezoek
–  U kunt de kerkdiensten weer bezoeken zonder vooraf te reserveren. Het kerkbezoek hoeft vooraf niet te worden gereserveerd via het reserveersysteem.
–  Lees vooraf aan uw kerkbezoek de gezondheidscheck. Beantwoordt u één van de vragen met ja, blijf dan thuis.
–  Om in de kerkzaal op gepaste afstand van elkaar te zitten, wordt er steeds één stoel vrijgehouden tussen de kerkbezoekers. Alleen de kerkbezoekers die één huishouden komen, kunnen           naast elkaar plaatsnemen.
–  Voor het eerste vak met zitplaatsen, het vak voor het orgel, blijft anderhalve meter afstand tussen gemeenteleden gelden voor gemeenteleden die om redenen niet willen of niet kunnen               worden gevaccineerd en gemeenteleden die wel gevaccineerd zijn maar vanwege hun gezondheid anderhalve meter afstand willen bewaren. Men houdt in dit vak steeds twee stoelen                 afstand van de ander!
–  In de kerk zijn mondkapjes verplicht. Dit betekent dat u bij binnenkomst tot het moment dat u een zitplaats heeft een mondkapje draagt. Eenmaal op plaats kan het mondkapje af.

Koffiedrinken
We vragen uw aandacht voor een goed verloop van het koffiedrinken na de kerkdienst. Op drie punten zal koffie en thee worden geschonken: in de hal en in de twee hoeken van de kerkzaal.
Kerkbezoekers uit het eerste vak, dat geldt als anderhalve-meter-vak, verlaten de kerkzaal op aanwijzing van de coördinator en halen koffie en thee in de hal.
De kerkbezoekers uit het tweede vak halen koffie en thee bij het koffiebuffet in de rechter hoek van de kerkzaal en de kerkbezoekers uit het derde vak en het vak van jongeren en cantorij halen koffie bij het koffiebuffet in de linker hoek.
Houdt u bij het verlaten van uw zitplaats voldoende afstand van elkaar en doe bij het lopen naar een uitgifteplaats uw mondkapje voor. Pak daar een kopje koffie of thee met melk en suiker en loop dan direct door naar een plekje elders in de kerkzaal. Verspreidt u zich zo veel mogelijk en blijft u, in gesprek met elkaar, op gepaste afstand van elkaar staan of zitten. U kunt dan het mondkapje af doen.
Gaat u een volgende kerkbezoeker begroeten of verlaat u de kerk, doe dan bij het lopen uw mondkapje voor.

Toelichting bij de collecten
* Uw bijdrage voor de diaconie kunt u overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie Regenboogkerk.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Pastorale arbeid: met een bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat alle kosten ten aanzien van pastorale zaken betaald kunnen worden. Dit betreft voornamelijk de kosten van kleine presentjes of uitgaven daarvoor.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.