In deze tweede dienst over de laatste woorden van Jezus staat de tekst uit Lukas 23:34a centraal: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”. De woorden volgen in het Lukas-evangelie direct nadat Jezus aan het kruis wordt genageld.
Jezus zet met deze woorden de wereld op z’n kop …

Thema: “Vader, vergeef hun”
Voorganger: Kaj ten Voorde
Ambtsdragers: Adrienne Zeilstra en Renze Sleeking
Lector: Wilma van den Burg
Lezingen: Jesaja 53, 1-5; Lukas 23, 33-38
Liederen: Lied 538, 1 en 4, Lied 130c, lied: Zeven woorden van het kruis, Lied 852, Lied 586, Lied 416
Collecten: Vrije Wijkcollecte*, Plaatselijke kerk, Missionaire werk**
Ontvangst: Leden van sectie 1
Kinderoppas: Er is oppas voor de kleine kinderen
Kinderdienst: Kees Koopmans
Tienerdienst: Duco Bergsma en Reind van Olst
Koffieschenken: Tieners
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten

* Vrije wijkcollecte: Het Badeloch Fonds richt zich op veelbelovende jonge mensen, die graag willen leren maar daar geen financiële middelen voor hebben. Juist in landen of situaties waar geen studiefinanciering mogelijk is, biedt het Fonds financiële steun om een opleiding te kunnen volgen. Veelal gaan talenten verloren, omdat jongeren of hun familie geen geld hebben om een opleiding te betalen. Het Badeloch Fonds vergoedt met name de kosten van voortgezet onderwijs en vakopleidingen. Steun dit fonds met uw gift! U kunt uw gift ook overmaken op IBAN: NL 28 INGB 0000 3262 12, t.n.v. Stichting Badeloch Fonds, via www.badelochfonds.nl

**Missionair werk, Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Uw gift hierbij is zeer welkom!