Dat de zon en de maan en de sterren in het scheppingsverhaal van Israël pas op de vierde dag worden geschapen heeft een diepe betekenis. Het is niet in hun natuurlijk licht dat de schepping ‘goed’ kan worden genoemd. ‘Goed’ is de schepping in het licht van God en dat is het licht van de eerste dag. Zo worden mensen erbij bepaald dat er ritme is en dat de seizoenen hun functie hebben, maar onze opdracht in het leven hangt samen met een andere manier van kijken. Scheppingsgeloof is ethiek en mystiek.

In deze dienst vieren wij de Maaltijd van de Heer. Wilt u thuis meevieren, zet u dan een schaaltje brood en een glaasje wijn naast een kaars op tafel. In de kerk ontvangt u op uw zitplaats een blaadje met daarop een stukje brood en een bekertje wijn. De zegenbede over het brood wordt uitgesproken, waarna tegelijkertijd in de kerk en thuis het stukje brood wordt gegeten. Zo ook met de wijn.
Dat we, samen etend van het brood en drinkend van de wijn, ons door de Geest met elkaar verbonden mogen weten.

Thema: Lichten wijzen seizoenen, dagen en jaren
Voorganger: Jurjen Zeilstra 
Ambtsdragers: Marianne van Gilst en Leen Pieter Smit
Medewerking: Film: Alfred Smid
Lezingen: Genesis 1, 14-19; Galaten 4, 1-11; Lucas 21, 20-28
Liederen: Psalm 8a: 1, 2 en 3, Lied 301a, Lied 985, Lied 451: 1, 2 en 5, Lied 339f, Lied 967: 1, 6 en 7, Gezang 27 (Liedboek 1973), Lied 762: 4, 5 en 6, Lied 408a, Lied 208
Muziek: Ies Nijman, orgel; Wilma Booij, hobo; 4 zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Landelijke collecte JOP* 2. Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Jessica Rebel, zie het protocol kinderen 4-12 jaar
Tienerdienst: Reind van Olst
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: De vierde dag van de Schepping, Bob Pestman (2008)
Lector: Mies Vogelsang
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie het protocol kinderen 0-4 jaar
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Landelijke collecte Jong Protestant (JOP)
Ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. JOP helpt kerken bij het zijn van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen.
Ondersteun het werk van JOP door uw gave over te maken naar NL45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum o.v.v. landelijke collecte JOP.

**Plaatselijke kerk
Wekelijks is er een tweede collecte, bestemd voor de plaatselijke kerk. Uw gave hiervoor kunt u overmaken naar NL45 RABO 03737 22591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.

– De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden. Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij doelen      hieronder vermeld worden.
– Gemeenteleden die de diensten in de kerk bezoeken, kunnen de collecten voldoen bij het verlaten van de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang.
Voor de afhandeling van de collecten zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.

Reserveren
U kunt een plaats in de kerk reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘. Het aantal toegestane kerkbezoekers is teruggebracht naar maximaal 30 personen. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Om u op weg te helpen bij het reserveren van een plaats in een kerkdienst staat er een instructiefilmpje op onze website. Dit is via de volgende linken te bekijken:
Instructievideo voor computer of tablet
Instructievideo voor smartphone
Heeft u moeite met reserveren of heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u. Hun gegevens staan achter in het wijkgidsje, waar u ook kunt vinden in welke sectie u woont.

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.