Zondag 9 juni om 10.00 uur is de laatste jongerenviering van dit seizoen! In de dienst gaan we met elkaar het themanummer zingen uit The Passion, waar we met de jongeren dit voorjaar live bij waren in Zeist. Het nummer: ‘Ik geloof ik jou’ sluit goed aan bij het thema van deze jongerenviering: ‘Zet de ander in zijn kracht!’, naar aanleiding van Handelingen 6: 1-9.
Het wordt een dienst die we samen met de jongeren gestalte geven en met iedereen van Bemore+ willen beleven: jong en oud. Na de dienst trakteren we op wat lekkers!

Thema: Zet de ander in zijn kracht!
Voorganger: Peter van Wesel en ds. Oane Reitsma
Ambtsdragers: Liesbeth van Renssen en Joanne Schuitemaker
Medewerking: Andries Furster, kerkrentmeester
Lezingen: Handelingen 6,:1-9
Liederen: Lied 975, Lied 309a, 'Allemaal kleuren', Lied 388, 'Ik geloof in jou', Lied 970, Lied 973
Muziek: Klaas de Haan, orgel/piano; Frank Brugman & Marcel Poorthuis & Bemore-jongeren - muziek uit The Passion
Autodienst: Hans van Eijk, tel. 06 51190596
Bijzonderheden: Er is kinder- en tienerdienst en oppas voor kleine kinderen.
Lector: Marice Sietses
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
In de Bethlehemkerk en in de Morgenster ligt een voorbedeboek waarin u uw voorbeden voor de dienst kunt aanvragen. De BeMoRe-kerken hebben ook een online mogelijkheid.
Voor de Regenboogkerk is dit via voorbede@regenboogkerkhilversum.nl;
voor de Bethlehemkerk is dit via voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl;
en voor de Morgenster via diaconie@morgensterhilversum.nl.
Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst in de Regenboogkerk wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
De diensten in de Regenboogkerk, de Morgenster en de Bethlehemkerk kunt u online meevieren. Klik daarvoor op de naam van de kerk.

Toelichting bij de collecten
1.  Thermometeractie – Samen op Vakantie: Dit jaar gaan gemeenteleden uit onze Protestantse gemeente weer ‘Samen op Vakantie’. Deze vakantieweek is een bijzondere week voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen of extra voorzieningen nodig hebben. Het college van diakenen maakt deze diaconale vakantieweek mede mogelijk. De komende weken is de thermometeractie daarom bestemd voor dit doel. Helpt u mee? Met uw gift brengt u een grote glimlach op de gezichten van gasten en vrijwilligers.
Zondag 2, 9 of 16 juni 2024 niet in de kerk? Maak uw gift over op NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Samen op Vakantie 2024’

2. Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.