Vanaf 9 mei (Hemelvaart) tot en met eind juni volgen we in onze diensten een alternatief spoor: de eerste helft van het boek Handelingen van de apostelen. Dat betekent dat we op 12 mei, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, het verhaal lezen waarin Lucas vertelt hoe in de dagen na de Hemelvaart het ‘college van apostelen’ aangevuld wordt. Er ontbrak namelijk één van de twaalf: Judas, die omgekomen was op de grond die hij had gekocht van zijn beloning voor het verraad van Jezus. Er wordt een tweetal gesteld en het lot wijst ene Mattias aan.

Zo wordt er onder goddelijke leiding voor gezorgd dat de dienst van de apostelen door kan gaan. Als spiegelverhaal uit het Eerste of Oude Testament lezen we hoe Jozua wordt aangewezen als opvolger van Mozes.

Thema: Mensen, geroepen tot dienst
Voorganger: ds. Erik van Halsema 
Ambtsdragers: Hannie Verkerk en Joanne Schuitemaker       
Medewerking: Kerkrentmeester: Rianne Berkhout
Lezingen: Numeri 27: 15 - 23, Handelingen 1: 15 - 26
Liederen: Hemelhoog 667: 1 en 2, Lied 928, Lied 301K, Lied 981: 1, 2 en 5, Lied 338d, Lied 834, Lied 976, Lied 695
Muziek: Klaas de Haan, orgel
Collecten: Steunouder Nederland*, Plaatselijke kerk**         
Ontvangst: Lijda Kamphuis 
Kinderdienst: Jannie Tuls en Frouke Wielinga
Autodienst: Hans van Eijk, tel. 06 51190596
Bijzonderheden: Afbeelding: icoon van de apostel Mattias
Lector: Hannie Verkerk
Kinderoppas: Er is oppas voor de kleine kinderen

De liturgie vindt u op https://www.morgensterhilversum.nl

Voorbeden aanvragen
In de Bethlehemkerk en in de Morgenster ligt een voorbedeboek waarin u uw voorbeden voor de dienst kunt aanvragen. De BeMoRe-kerken hebben ook een online mogelijkheid.
Voor de Regenboogkerk is dit via voorbede@regenboogkerkhilversum.nl;
voor de Bethlehemkerk is dit via voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl;
en voor de Morgenster via diaconie@morgensterhilversum.nl.
Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst in de Regenboogkerk wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
De diensten in de Regenboogkerk, de Morgenster en de Bethlehemkerk kunt u online meevieren. Klik daarvoor op de naam van de kerk.
De liturgie voor 14 april vindt u hier.

Toelichting bij de collecten
 **** Steunouder Nederland: Op zondag 12 mei is de collecte bestemd voor Stichting Steunouder. Deze stichting is in vele gemeenten in Nederland actief. Een steunouder is een vrijwilliger die één of twee dagdelen per week een kind opvangt. De ouders hebben daarmee even tijd voor zichzelf. Ouders, die behoefte hebben aan steun, kunnen niet altijd op hun eigen netwerk terugvallen. Daardoor kunnen ze in stressvolle situaties terecht komen. Dat kan een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van een kind en leiden tot het moeten inzetten van zwaardere zorg. Steunouder Nederland wil dit voorkomen door steunouders aan deze gezinnen te koppelen. De coördinatie van Steunouder Hilversum wordt uitgevoerd door Versa Welzijn.  De collecte op 12 mei is bestemd voor een activiteit voor een kind en de ouder(s) of steunouder(s) in de zomervakantie. Twintig kinderen gaan op zaterdag 1 juni samen met hun ouder(s) en steunouder(s) een dagje op stap met een bus. Deze dag wordt gesponsord. Men wil op deze dag de kinderen graag een bon geven om samen met de ouder of steunouder in de zomervakantie, afhankelijk van de opbrengst van de collecte, naar de film of de dierentuin te gaan. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
Het is ook mogelijk een gift over te maken op rekeningnummer: NL79 RABO 0373 7117 86 van de Diaconie Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Stichting Steunouder’

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.