De gemeente in Efeze was sterk verdeeld, de breuk tussen Joden en niet-Joden liet zich voelen en de verwachte komst van Christus bleef uit. Individuen en afzonderlijke gemeenten wordt aangezegd dat zij als deel van een veel grotere christelijke gemeenschap geen geïsoleerd en ontmoedigd groepje hoeven te zijn, maar in verbondenheid met andere gemeenschap kunnen bijdragen aan de christengemeenschap als geheel. Ze zijn niet machteloos in al die bedreigingen, maar mogen rekenen op de kracht die zij van Christus als hoofd van het lichaam zullen ontvangen. Hij zal de kerk ‘voeden en verzorgen’. (Efeziërs 5: 29). Troostrijke woorden voor de kerk van nu!

Wij vieren deze dienst samen met de Morgenstergemeente.

Thema: Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen groot en klein, ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn. (Lied 975)
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Hans Mol
Lezingen: Johannes 17: 1-11 en Efeziërs 4: 1-16
Liederen: Lied 27: 1 en 2, Lied 301k, Liefste lied van overzee 1/1, Lied 663, Lied 868: 1, 2 en 5, Lied 975: 1, 2 en 3, De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen
Muziek: Cees van der Poel, orgel
Collecten: KidsCare Kenia*, Plaatselijke Kerk**, KIA - Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving***
Ontvangst: Leden van sectie 8
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Koffieschenken: Lya Lamme en Corrie van Maanen, Wil en Erik van den Berg
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * KidsCare Kenia: Deze stichting zet zich in voor weeskinderen en kinderen met een beperking in het arme LungaLunga gebied in het zuidoosten van Kenia. Waar nodig worden de gezinnen waar de kinderen opgroeien geholpen. Kinderen kunnen gebruik maken van therapie-mogelijkheden en van het speciaal onderwijs. Door maatschappelijk werkers van KidsCare wordt veel voorlichting gegeven in de dorpen en er zijn inmiddels zes scholen gebouwd voor gehandicapte kinderen. In deze scholen wordt ook fysiotherapie gegeven. Natuurlijk worden er ook in Kenia gezocht naar inkomstenbronnen. Er worden ruimtes verhuurd voor cursussen en congressen en sponsoren benaderd. Mede door de toenemende droogte is hulp uit Nederland echter nodig.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van KidsCare Kenia. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** KiA – Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving: In heel Nederland ondersteunt de Protestantse Kerk nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds minder mensen naar de kerk gaan betekent dat niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier gedeeld wordt.
Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land. Meer informatie op kerkinactie.nl/collecte.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.