We sluiten aan bij het project voor de kinderen ‘Tel je mee?’ Juist ‘kleine’ mensen zijn belangrijk voor God. En dat niet alleen. God maakt zichzelf klein door naar de wereld te komen. We lezen hoe de leerlingen van Jezus ruziën over de vraag wie de belangrijkste is in het Koninkrijk van God. Ten antwoord zet Jezus een kind in hun midden.

Er is aandacht voor één van de kunstwerken uit de expositie van gemeenteleden.
En we vieren op deze blijde, liturgisch roze zondag, de Maaltijd van de Heer.

Thema: Wie is de belangrijkste?
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Hans Mol
Lezingen: Psalm 113, Filippenzen 4: 4-7, Marcus 9: 33-37
Liederen: Met andere woorden L 20: 3, Lied 433: 1, 2, 3 en 5, Lied 463, Lied 991: 1-3 en 6-7, Lied 406b, Lied 424, Lied 462
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: KiA, binnenlands diaconaat*, 2. Plaatselijke kerk**, 3. Maaltijdcollecte***
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Kees Koopmans
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Beeldengroep, Irene van der Kooij
Klik hier om de liturgie te downloaden
Coronamaatregelen en kerkbezoek
–   U kunt de kerkdiensten bezoeken zonder vooraf te reserveren.
–   Lees vooraf aan uw kerkbezoek de gezondheidscheck. Beantwoordt u één van de vragen met ja, blijf dan thuis.
–   In de kerk zijn mondkapjes verplicht. Dit betekent dat u bij binnenkomst tot het moment dat u een zitplaats heeft een mondkapje draagt. Eenmaal op plaats kan het mondkapje af.
Wanneer de predikant en ambtsdragers naar het liturgisch centrum lopen en weer terug naar hun zitplaats hoeven zij geen mondkapje voor.
–   Om drukte in de garderobes te voorkomen, verzoeken we u om uw jas mee te nemen in de kerkzaal.
–   We houden 1,5 meter afstand van elkaar en in de kerkzaal houden we steeds twee stoelen vrij tussen kerkbezoekers, tenzij men samen één huishouden vormt. De coördinator wijst u uw zitplaats. Ook bij het verlaten van uw zitplaats volgt u de aanwijzingen van de coördinatoren.
–  · Bij een volle kerkzaal kunnen kerkbezoekers in de bovenzaal de dienst via de beamer meebeleven. Wordt u twee zondagen achtereen naar de bovenzaal gewezen, geef dat dan aan, dan wordt er voor u een plaats in de kerkzaal geregeld.
–   We zingen op ingetogen wijze, dus niet uit volle borst.
–   Er is geen koffiedrinken na de kerkdienst.
 

Toelichting bij de collecten
* KiA, binnenlands diaconaat: In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Zij maakten in hun jonge leven al veel te veel mee. In de gezinshuizen van Jeugddorp De Glind vinden deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving. Voor meer informatie kunt u hier verder lezen.
U kunt het werk van De Glind steunen met een gave op NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘KiA, binnenlands diaconaat’.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Maaltijdcollecte: De maaltijdcollectes dit jaar zijn bestemd voor stichting Laleaua, een kleinschalige christelijke organisatie die kansarme Roma-kinderen in Roemenië ondersteunt in hun ontwikkeling. De stichting biedt gratis onderwijsprogramma’s aan en geeft directe hulp via maatschappelijk werk in de gezinnen van Roma-kinderen. Er zijn warme banden met de PgH dankzij een aantal gemeenteleden uit de Diependaalse kerk en Vitamine G. Speciaal voor de Hilversumse collectes is een filmpje gemaakt, dat u hier kunt bekijken.
Uw bijdrage maakt u over naar NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Laleaua’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.