Psalm 43 is de naamgever van deze zondag: ‘doe mij recht, o God’. De psalm kan niet los gezien worden van de bekendere psalm 42. Hoewel, bekender? Psalm 43 zingt toch ook met de legendarische woorden ‘dan ga ik op tot Uw altaren’. Matteüs 16 gaat via de mond van Petrus in op de vraag wie Jezus is. Wordt laatstgenoemde in de stem van de mensen voldoende recht gedaan?

Thema: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Michael de Jong
Lezingen: Psalm 43, Matteüs 16: 13-17
Liederen: Lied 209, Lied 301c, Psalm 42: 1, 5 en 7, Lied 530, Lied 559, Lied 838
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: KIA: Bangladesh - Kansen creëren voor jongeren*, Plaatselijke Kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Annet Thesing
Koffieschenken: Joke en Jim van Geene, Tjitske Kerkstra
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Psalm 43 - In het licht, H. Pietersma
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten * Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren: In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.
Kerk in Actie gaat samen met lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh en andere werelddiaconale projecten. U kunt uw gift overmaken naar NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie RBK onder vermelding van ‘Kansen voor jongeren Bangladesh’. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/jongerenbangladesh.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.