Zondag Leatare: wees blij.
Jezus roept zijn leerlingen op om met Hem, de ware wijnstok, als ranken verbonden te blijven en vrucht te dragen. Deze uitspraak doet Jezus tijdens een maaltijd die Hij met zijn leerlingen houdt. Ook wij worden op deze blijde zondag genodigd aan een maaltijd waar Jezus zelf de gastheer is.

Thema: Vrucht dragen
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Liesbeth Wouters
Lezingen: Exodus 19: 3-8a, Jacobus 1: 19-27, Johannes 15: 1-8
Liederen: Psalm 122: 1 en 2, Lied 299f, één couplet van ‘Een slinger van verhalen, Gezang 104, Lied 653: 1 en 5, Lied 656: 1 en 3, Lied 404f, Iona 2-13, Lied 546
Muziek: Ies Nijman, orgel; de cantorij onder leiding van Arno Rog
Collecten: Oekraïne*, Plaatselijke kerk**, Maaltijdcollecte***
Ontvangst: Leden van sectie 3
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren en enquete
U kunt beide diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.
Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat goed gaat en wat beter kan. Via https://tinyurl.com/rgbkerktv kunt u een enquête over de online diensten invullen.

Toelichting bij de collecten
*Vrije Wijkcollecte ten behoeve van Oekraïne: Op 6 maart hebben alle PGH-gemeenten gezamenlijk gecollecteerd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Daarbij is een groot bedrag opgehaald. Niettemin duurt de oorlog voort, met pijn, verdriet en verlies als gevolg. De stroom vluchtelingen wordt alleen maar groter, de nood blijft onverminderd hoog en hulp noodzakelijk. De diaconie wil daarom hulp blijven geven. Dit doen we door praktische hulp te bieden aan de vluchtelingen die in Hilversum aankomen. (Zie hiervoor elders in deze nieuwsbrief.) Maar ook met financiële hulp aan de grote aantallen vluchtelingen in Polen, Hongarije en Moldavië. Onze vrije wijkcollecte van 27 maart willen we inzetten voor Giro 555.
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van Oekraïne giro 555. 

** Plaatselijke Kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

***Maaltijdcollecte: Laleaua is een kleinschalige christelijke organisatie die kansarme Roma-kinderen in Roemenië ondersteunt in hun ontwikkeling. De stichting biedt gratis onderwijsprogramma’s aan en geeft directe hulp via maatschappelijk werk in de gezinnen van Roma-kinderen. De Stichting onderhoudt warme banden met de Protestantse gemeente Hilversum dankzij een aantal gemeenteleden uit de Diependaalse kerk en Vitamine G.
Uw bijdrage kunt u overmaken op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Maaltijdcollecte’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.