Brood als symbool voor ons dagelijks leven. Niet zozeer als verdienste maar als gave van God te ervaren, is in Israël een heel oud thema direct verbonden met het beloofde land ‘Eretz Yisrael. In die belofte is het dat de evangelist Johannes Jezus het brood laat delen zonder ophouden, terwijl het Pascha nabij is. Deze belofte mogen wij ook op ons eigen leven en dat van anderen betrekken.
We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer.

Thema: Brood als geschenk van God
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Renze Sleeking
Lezingen: Jozua 4: 19-5:12, Efeziërs 2: 4-10 en Johannes 6: 1-15
Liederen: Psalm 122: 1, 2 en 3, Lied 546, Lied 383, Lied 368j, Lied 392, Lied 408a, Lied 418: 1, 2 en 3
Muziek: Ies Nijman; Hans en Wilma Booij, vier leden van de cantorij
Collecten: Binnenlands diaconaat*  2. Plaatselijke kerk**  3. Maaltijdcollecte***
Bijzonderheden: Afbeelding: wonderbare spijziging, Koptische icoon
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*KiA, binnenlands diaconaat
In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken hierbij. Er zijn drie proefprojecten gestart waarbij wordt uitgezocht wat de meest effectieve manier is om dit te doen. Deze zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven. Meer informatie leest u hier.
Uw gave kunt u overmaken naar NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘binnenlands diaconaat’.

** Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

***Maaltijdcollecte voor Roma-kinderen in Roemenië
Dit jaar besloot het College van Diakenen de avondmaalscollectes  te bestemmen voor stichting Laleaua, een kleinschalige christelijke organisatie die kansarme Roma-kinderen in Roemenië ondersteunt in hun ontwikkeling. De stichting biedt gratis onderwijsprogramma’s aan en geeft directe hulp via maatschappelijk werk in de gezinnen van Roma-kinderen. Stichting Laleaua onderhoudt warme banden met de PgH dankzij een aantal gemeenteleden uit de Diependaalse kerk en Vitamine G. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL89RABO 0373722478 t.n.v. Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Maaltijdcollecte Laleaua’.
Speciaal voor de Hilversumse collectes is er een filmpje gemaakt dat u hieronder kunt bekijken.

 Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.