De grote botsing van de man uit Nazareth met de religieuze praktijken van zijn tijd vindt plaats in de tempel van Jeruzalem waarvan een marktplaats is gemaakt. De vierde evangelist plaatst dit verhaal bewust direct na de bruiloft te Kana, aan het begin van het openbare optreden van Jezus. Wanneer de Zoon van God het huis van zijn Vader binnengaat, komt de waarheid aan het licht.

Thema: De hartstocht voor uw huis
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Adrienne Zeilstra en Leen-Pieter Smit
Lezingen: Exodus 20: 1-17, Psalm 69: 8-17 en Johannes 2:13-22
Liederen: Psalm 25b, Lied 301c, Lied 547: 1, 2 en 3, Lied 310, Psalm 69: 3 en 9, Lied 187 en Lied 1000
Muziek: Muziek: Ies Nijman, orgel; een zanger van de cantorij
Collecten: KIA/GZB-Voorjaarszending; Libanon*, Plaatselijke kerk**
Kinderdienst: De kinderen gaan bij binnenkomst direct naar de Rode kamer
Bijzonderheden: Afbeelding: Tempelreiniging, Alexander Smirnov, olieverf op doek
Lector: Wilma van den Burg
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Kerk in Actie – Zending Libanon, veertigdagentijdcampagne 2021
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Christelijke instellingen als Near East School of Theology hebben een regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie.
U kunt uw gift overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. KIA Zending Libanon.

**Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.