Aan het begin van de lente, dat jaargetijde van geloof in bloei en groei, krijgt het ongeloof van de mens de volle aandacht in de teksten. Zodra je denkt het te weten, het te zien, dan rijst de vraag of dat ook werkelijk zo is. De ogen van ieder mens neigen tot eigen-gerichtheid. De blik zal dus moeten worden omgebogen. Maar hoe?

Thema: Jezus is niet te geloven!
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Marja van Tol
Lezingen: Jesaja 53: 1-2 en 8b-11a, Johannes 12: 37-50
Liederen: Lied 25a, Lied 301k, Lied 586, Lied 544, Lied 852, Lied 837
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: KiA Buitenlands diaconaat*, Plaatselijke kerk**, Pastorale arbeid***
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Annet Thesing
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Mark Rothko, Untitled
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Reserveren niet nodig
Vanwege de versoepelingen is reserveren niet meer nodig. U bent van harte welkom om te komen. Wilt u op afstand zitten van de medebezoekers, gebruik dan het vak bij het orgel waar twee lege stoelen tussen de bezoekers aangehouden wordt.

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren en enquete
U kunt beide diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.
Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat goed gaat en wat beter kan. Via https://tinyurl.com/rgbkerktv kunt u een enquête over de online diensten invullen.

Koffiedrinken
We kunnen elkaar weer gewoon ontmoeten bij het koffie drinken na de dienst. Het online koffiedrinken is vervallen.

Toelichting bij de collecten
* KiA Buitenlands diaconaat: In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die hen kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden. Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van harte aanbevolen!
Maak uw bijdrage over op NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Yogyakarta’.

** Plaatselijke Kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.
IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Pastorale Arbeid’.

*** Pastorale arbeid: Met een bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat alle kosten ten aanzien van pastorale zaken betaald kunnen worden. Dit betreft voornamelijk de kosten van kleine presentjes of uitgaven daarvoor. U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Pastorale Arbeid’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.