Dit is een gezamenlijke dienst met De Morgenster en de Bethlehemkerk, vanuit de Regenboogkerk.

Jezus wel of niet aanvaarden is niet om het even. Hij brengt scheiding aan. Dat kan niet anders. Hem volgen gaat mensen die dat willen, wat kosten. Waar zijn boodschap wordt gebracht, komt ook weerstand. Dat is onvermijdelijk, omdat Gods heiligheid zich niet door gerommel van mensen die alleen aan zichzelf denken, klein kan laten maken.

Thema: Het teken betwist
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Marya de Haas (Morgenster) en Daan Janson (Bethlehemkerk)
Lezingen: Lezingen: Jesaja 61: 10 – 62: 3, Galaten 3: 23 – 4: 7, Lucas 2: 33-40
Liederen: Gezang 153: 1, 8, 9 en 10, Lied 468, Lied 530, Lied 827, Lied 339b, Lied 500: 1, 4 en 5, Lied 367j en Lied 505
Muziek: Ies Nijman, orgel; vier zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Gelabelde diaconiecollecte*, Plaatselijke kerk**, Landelijke afdracht PKN***
Ontvangst: Leden van sectie 3
Kinderdienst: Fokko Bosker, zie het protocol kinderen 4-12 jaar
Bijzonderheden: Afbeelding: Madonna met kind, Jan Toorop 1927
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie het protocol kinderen 0-4 jaar
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Gelabelde collecte: bestemd om de kosten voor 1000 liter houdbare melk te dekken voor de Voedselbank.
Maak een gift over op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Melk voor de voedselbank’.
**Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.
***Afdracht landelijke kerk.
U kunt uw gift hiervoor overmaken op NL45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.

– De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden. Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij doelen      hieronder vermeld worden.
– Gemeenteleden die de diensten in de kerk bezoeken, kunnen de collecten voldoen bij het verlaten van de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang.
Voor de afhandeling van de collecten zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.

Reserveren
U kunt een plaats in de kerk reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘. Het aantal toegestane kerkbezoekers is teruggebracht naar maximaal 30 personen. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Om u op weg te helpen bij het reserveren van een plaats in een kerkdienst staat er een instructiefilmpje op onze website. Dit is via de volgende linken te bekijken:
Instructievideo voor computer of tablet
Instructievideo voor smartphone
Heeft u moeite met reserveren of heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u. Hun gegevens staan achter in het wijkgidsje, waar u ook kunt vinden in welke sectie u woont.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.