We overwegen Johannes 12: 20 – 36. Het is een verhaal met een veelheid aan beelden: de graankorrel die moet sterven om vrucht te kunnen dragen, een stem uit de hemel, licht en donker, Jezus die zegt omhoog geheven te worden en iedereen naar zich toe zal halen. Veel voor één preek…

Thema: Geroepen om kinderen van het licht te zijn
Voorganger: ds. Marnix van der Sijs
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Renze Sleeking
Lezingen: Johannes 12: 20-36
Liederen: Psalm 25: 1 en 3, Op vleugels 93, Projectlied vers 1 en 2, Lied 625, Lied 650,     Lied 331, ‘Waarachtig woord van leven’
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: KiA Binnenlands diaconaat*, Plaatselijke kerk**, Wijkkas***
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Fokko Bosker
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Reserveren niet nodig
Vanwege de versoepelingen is reserveren niet meer nodig. U bent van harte welkom om te komen. Wilt u op afstand zitten van de medebezoekers, gebruik dan het vak bij het orgel waar twee lege stoelen tussen de bezoekers aangehouden wordt.

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren en enquete
U kunt beide diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.
Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat goed gaat en wat beter kan. Via https://tinyurl.com/rgbkerktv kunt u een enquête over de online diensten invullen.

Koffiedrinken
We kunnen elkaar weer gewoon ontmoeten bij het koffie drinken na de dienst. Het online koffiedrinken is vervallen.

Toelichting bij de collecten
* KiA Binnenlands diaconaat: Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn voor anderen en iets doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals de Protestantse Wijkgemeente De Drieklank in Almere. De kerk organiseert een taalcafé, waar vrijwilligers taalles geven aan Syrische vluchtelingen, en gezamenlijke maaltijden voor gemeenteleden en vluchtelingen. Op vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het genot van koffie of thee. Toen dat in coronatijd niet mogelijk was, trok het ‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk in. Met deze activiteiten wil de kerk diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk.
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Geef in de collecte en steun het diaconale werk van Kerk in Actie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Binnenlands diaconaat’. 

** Plaatselijke Kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Wijkkas: Met een bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat activiteiten en uitgaven aangaande onze wijk betaald kunnen worden; u moet dan denken aan bijvoorbeeld de internetuitzendingen, muziek-, kinderkamp- en tuinkosten, maar ook uitgaven ten behoeve van seniorenmiddagen en exposities.
U kunt uw bijdrage leveren door te storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘wijkkas’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.