Op de zondagen in de paastijd staat de Paasboodschap centraal: de nieuwe toekomst die aangebroken is. We vieren de bevrijding van dood en duisternis, van duistere krachten die de mens in de greep houden. Het gedenken van de bevrijding van een Wereldoorlog staat daar dichtbij. Heilsgeschiedenis en daadwerkelijke mensengeschiedenis zijn op deze zondag nauw met elkaar verweven.

Dit jaar valt Bevrijdingsdag samen met de vijfde zondag na Pasen, zondag Rogate. In de evangelietekst die dan centraal staat, houdt Jezus zijn leerlingen voor: ‘Ik noem jullie geen slaven meer […], vrienden noem ik jullie’ (Joh. 15, 15). Daarin komt in zekere zin het thema ‘bevrijding’ naar voren, meer specifiek het thema van veranderde menselijke verhoudingen. En juist daar gaat het bij de viering van Bevrijdingsdag ook om.

Thema: Leven in vrijheid – Bevrijdingsdag op zondag
Voorganger: ds. Hillegonda Ploeger
Ambtsdragers: Herma Bosma en Els Verkerk
Medewerking: kerkrentmeester: Martin Uijterlinde                                  
Lezingen: Exodus 13: 3 -10, Johannes 15: 9 -17
Liederen: Psalm 33: 1, 7 en 8, Lied 367d, Lied 1001, Ga je mee, couplet 1, Lied 655, Lied 326: 1, 2, 3 en 4, Lied 368 g, Lied 418: 1, 2 en 3
Muziek: Dick Ridder, orgel
Collecten: Oekraïne, steun voor ontheemden*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Gert Vossers
Kinderdienst: Floor Streutker, Jacqueline en Karin
Autodienst: Hans van Eijk, tel. 06 51190596
Lector: Erik Verkerk
Kinderoppas: Astrid

De liturgie van deze viering vindt u hier.

Voorbede aanvragen
In de Bethlehemkerk en in de Morgenster ligt een voorbedeboek waarin u uw voorbeden voor de dienst kunt aanvragen. De BeMoRe-kerken hebben ook een online mogelijkheid.
Voor de Regenboogkerk is dit via voorbede@regenboogkerkhilversum.nl;
voor de Bethlehemkerk is dit via voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl;
en voor de Morgenster via diaconie@morgensterhilversum.nl.
Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst in de Regenboogkerk wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
De diensten in de Regenboogkerk, de Morgenster en de Bethlehemkerk kunt u online meevieren. Klik daarvoor op de naam van de kerk.

Toelichting bij de collecten
 * Oekraïne, steun voor ontheemden: Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Lees hier alle informatie.
Naast een bijdrage in de collecte kunt u uw gift ook overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Oekraïne, steun voor ontheemden’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.