Vandaag confronteren we levenslessen van Jezus met inzichten uit de positieve psychologie. In verband met deze datum in mei koos ik voor de thema’s moed en volharding. Hoe spreekt Jezus daarover in Mattheüs 10? En welke inzichten biedt de positieve psychologie? Als inspirerend voorbeeld zal ik vertellen hoe Dietrich Bonhoeffer moed en volharding gestalte gaf in zijn verzet tegen de Nazi’s.

Thema: Moed en volharding
Voorganger: Kick Bras
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Michael de Jong
Lezingen: Jesaja 40: 12, Mattheus 10: 16-23
Liederen: Psalm 66: 1 en 7, Lied 274: 1, 2, en 3, Lied 511: 1, 6 en 7, Lied 339a, Lied 935: 1, 2 en 3, Lied 422: 1, 2 en 3
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Charity Hands, microkrediet in Afrika*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: De kinderen gaan bij binnenkomst direct door naar de Rode kamer
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Charity Hands, microkrediet in Afrika.
De diaconale vrije wijkcollecte van 9 mei is bestemd voor de Stichting Charity Hands. Dit is een christelijke organisatie uit Veenendaal die zelfvoorzienende landbouwprojecten uitvoert in Kameroen, India, Malawi en Thailand. Charity Hands verstrekt ook microkredieten.
Dochter van gemeentelid Elly van Ingen, Hedwig van Dijkhuizen, die voor Charity Hands werkt, komt in de dienst er kort wat over vertellen en over enkele projecten die zij uitvoeren.
De pijler van Charity Hands zijn de landbouwtrainingen in bovengenoemde landen, omdat deze een vliegwieleffect hebben. Goede landbouw geeft een grotere oogst, bant honger uit, brengt meer op waardoor kinderen naar school kunnen. Het draagt bij aan een betere toekomst voor lokale gemeenschappen. Zie bijvoorbeeld https://vimeo.com/471057588. Ook zijn er bijvoorbeeld trainingen voor omgang met energiezuinige fornuizen waarvoor minder brandhout nodig is.

De diaconie van de Regenboogkerk is erg blij met dit soort directe verbindingen tussen onze eigen gemeente en de doelen waarvoor we collecteren. Wij steunen dit doel daarom van harte en verwelkomen Hedwig zondag in onze dienst!
U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Charity Hands’.

** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.