Er zijn in de evangeliën twee roepingsverhalen van een tollenaar, die sprekend op elkaar lijken. In het Lucasevangelie gaat het om Levi. Bij Matteüs is het Matteüs. De radicale wending die volgt op het woord van Jezus heeft velen verbaasd en gefascineerd. Maar er was ook direct al kritiek.

Thema: Volg mij 
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Douwe Kamstra en Renze Sleeking
Lezingen: Jesaja 55, Hebreeën 9: 1-10 en Lucas 5: 27-32
Liederen: Psalm 42: 1, 2 en 7, Lied 301c, Lied 713, Lied 382, Lied 840, Lied 339f, Lied 531 en Lied 763
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Thermometeractie - YWAM ZOMBA (Malawi)*, Plaatselijke Kerk**, Wijkkas***
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Esther Sluis-Thiescheffer
Koffieschenken: Gerda en Jaap Kerkhof 
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Roeping van Matteüs (Levi), Carravagio, olie op canvas, 1600
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
  * Thermometeractie op de zondagen 4, 11 en 18 juni voor YWAM ZOMBA Malawi:
Familieleden kwijt. Huizen plat of kapot. Oogsten verwoest. Honger. Dit zijn enkele van de vele gevolgen van cycloon Freddy in Malawi. Het Nederlandse nieuws laat het amper zien, maar het is hartverscheurend om te zien hoe mensen alles kwijt zijn. De schade is enorm. Eind maart is Malawi geraakt door cycloon Freddy. De officiële cijfers van de Malawiaanse overheid melden 564.239 mensen (rond de 127.000 huishoudens) die hun huis kwijt zijn, 511 doden, 533 vermissingen en 1724 mensen verwond. Naar waarschijnlijkheid zijn het er nog meer. Ook de landbouw is zwaar getroffen en de oogst van zeker 200.000 hectare is verloren gegaan terwijl het bijna oogsttijd was.
Doordat het regentijd is, regent het nog altijd veel en intens waardoor er nog altijd meer huizen instorten dus de schade loopt nog op.
De cycloon kwam op een moment dat veel mensen het al moeilijk hadden vanwege de hoge prijzen voor voedsel en andere grondstoffen. Voorafgaand aan cycloon Freddy waren de prijzen van maïs (Malawi’s hoofdvoedsel) al 214% hoger dan in dezelfde tijd vorig jaar. En in Zuid-Malawi heerst cholera.

YWAM (Youth With A Mission) Zomba is deel van een wereldwijde zendingsbeweging die draait om God kennen en bekend maken. Katinka van Buuren (lid van de Bethlehemkerk) werkt voor YWAM in Malawi en vraagt uw hulp voor de getroffen bevolking.
De organisatie vindt het belangrijk om Gods liefde te verspreiden in woorden en daden. Ze zijn direct gestart met noodhulp in de vorm van voedselpakketten, dekens, waterfilters en plastic sheets. Verder bidden zij en voeren zij gesprekken met mensen ter bemoediging aangezien veel getraumatiseerd zijn.
In de komende weken en maanden willen we ook kijken hoe we kunnen helpen om huizen weer op te bouwen. Alle support die gegeven kan worden, is heel hard nodig en heel erg welkom! Alles komt direct bij de mensen terecht. Meer informatie: https://youtu.be/BVM_5py6KmA.
U kunt uw gift overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie RBK onder vermelding van ‘hulp aan Malawi’. Helpt u mee?

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** Wijkkas: Helaas zijn de giften hiervoor sterk afgenomen terwijl er vanuit de wijkgemeente waardevolle en nuttige invullingen mee worden bekostigd. Allerlei uiteenlopende kosten van het wijkwerk, zoals de Regenboogzondag, administratie, bloemen, attenties, het pastoraat en een deel van de koffie na de diensten, worden hieruit betaald. Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan! Giften voor de wijkkas zijn zeer welkom op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.