Wat is het karakter van de kerk? Wat zijn haar essentiële kenmerken? In deze dienst luisteren we naar de negen beroemde uitspraken van Jezus die beginnen met ‘Gelukkig… ‘ (Matt. 5:1-12). We ontdekken hoe de Bergrede een karakterschets biedt van de gemeente van Jezus Christus en een karakterschets van Jezus zelf.

Thema: Jezus geeft zijn kerk karakter
Voorganger: Kaj ten Voorde
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Hans Mol
Lezingen: Jesaja 42: 1-9, Mattheüs 5: 1-12
Liederen: Lied 975, Lied 304, Lied 321: 1-5, Lied 146, Lied 1005, Lied 835
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Thermometeractie: Ethiopië****, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Bianca van Olst
Koffieschenken: Gemmy Lanting en Corine Verschoor
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Woman makes plate of clay in pottery workshop. Na de dienst is er een talentenmarkt en gemeentelunch.
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
* Thermometeractie: leprazending Ethiopië. Op zondag 12, 19 en 26 juni wordt er in alle Hilversumse wijkgemeenten weer een thermometeractie gehouden. De actie is deze keer bestemd voor Ethiopië. Er is extreme droogte in dit land, drie regenseizoenen zijn mislukt. Ongeveer 5,7 miljoen mensen hebben voedselhulp nodig. Leprazending Ethiopië meldt dat er wel hulp op gang komt, maar dat leprapatiënten en mensen met een handicap vaak geen toegang krijgen tot die noodhulp.
Leprazending Ethiopië wil in actie komen voor medische zorg en noodhulppakketten, vooral voor deze kwetsbare mensen, die vaak achtergelaten worden. Terwijl juist zij de bescherming zo hard nodig hebben! Geef daarom aan de collecte of maak een gift over op NL23RABO0373711832 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum inzake wijkdiaconie Grote Kerk Hilversum onder vermelding van ‘thermometeractie Ethiopië’.

** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.