Een ieder die uit de geest geboren is, is als de wind die waait waarheen hij wil. Op deze dag het geheim van de Drie-eenheid te overdenken, doet ons beseffen dat God in de beweging wordt gevonden.
Dat is vreemd! Zijn wij werkelijk zo vrij? Het is voor mensen die veel hebben meegemaakt soms moeilijk voorstelbaar. Met huid en haar zitten zij aan van alles vast. Toch ziet Jezus hen als vrije soevereine mannen en vrouwen voor God, opnieuw geboren.

Thema: De wind waait waarheen hij wil
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Hennie Bikker
Lezingen: Prediker 11:1-6, 2 Korinthiërs 13: 11-13 en Johannes 3: 1-16
Liederen: Psalm 8. Lied 301a, Lied 705, Lied 720, Lied 707, Lied 339f, Lied 706, Lied 687
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Stichting Sherpa*
Kinderdienst: via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Bijzonderheden: Afbeelding: Une histoire du vent, 1988, film van Joris Ivens (1898-1989)
Klik hier om de liturgie te downloaden

Er is kinderdienst via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb

U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

* Toelichting bij de collecte
Het logeerhuis van Stichting Sherpa zoekt naar middelen om kinderen met een beperking en hun ouders een ‘hart onder de riem’ te kunnen steken omdat logeren en dagopvang door Corona niet meer kan. Op 7 juni willen we daarom de vrije wijkcollecte besteden aan dit doel.Maar daarnaast hopen we dat we tot die tijd ook al wat kunnen inzamelen, daarvoor vragen wij uw steun. Een gift kunt u overmaken op het rekeningnummer van de wijkdiaconie, NL 67 RABO 0373 7118 16 t.a.v. de wijkdiaconie Regenboogkerk, onder vermelding van ‘Actie Sherpa’. De wijkdiaconie vult dit bedrag aan uit de wijkpot.