Voorbede in de kerk

Iedere kerkdienst wordt er voorbede gedaan. Vaak worden deze door een predikant zelf geformuleerd, gebaseerd op wat hij/zij in het leven van alledag tegen komt. Het kan ook zijn dat gemeenteleden (of anderen) een onderwerp of een persoon aandragen om voor te bidden. Het mooie is dan, dat het gebed van de gemeente  daarmee meer persoonlijk wordt.

Heeft u behoefte dat er voor iets of iemand die u lief is gebeden wordt, geef dan uw voorbede door via onderstaand formulier. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende dienst meegenomen wordt, doe dat dan uiterlijk op de zaterdagmorgen 12 uur.  De predikant krijgt uw voorbede doorgestuurd en zal bepalen of dit meegenomen kan worden. U kunt ook een e-mail sturen aan: voorbede@regenboogkerkhilversum.nl

Uw voorbede