Een muzikale gemeente

Alles wat leeft, zing voor de Heer!

Zing voor Hem en maak muziek, dank Hem met alle instrumenten!
naar psalm 150

Muziek in de Regenboogkerk

In de Regenboogkerk zingt en musiceert men graag. Het zingen van de gemeente is bedoeld tot eer van God, daarnaast kan muziek helpen emoties een plek te geven. Bovendien kan samen zingen en musiceren verbindend werken.

In de erediensten wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013), maar ook uit onder andere de bundels Tussentijds, Zingend geloven, de Ionabundel en Psalmen anders.
Liederen voor de eredienst worden zorgvuldig uitgekozen door de predikanten in overleg met de organist en/of cantor.

Voor de begeleiding van de gemeentezang wordt meestal gebruik gemaakt van het Hill-orgel. Daarnaast worden ook wel het kistorgel of de vleugel gebruikt, en werken regelmatig musicerende gemeenteleden mee in de eredienst.

Vaste organist van de Regenboogkerk is Ies Nijman.

Cantorij

De cantorij werkt circa 10 tot 12 keer per jaar mee aan de diensten, waarbij met name de laatste zondag van het kerkelijk jaar, advent, de veertigdagentijd en de Goede Week erg belangrijk zijn.
Het repertoire bestaat uit liederen (zowel één- als meerstemmig) uit het liedboek, tafelgebeden en motetten in allerlei talen en kleine cantates. De cantorij zingt onbegeleid of begeleid door orgel, piano of soms zelfs door andere instrumenten. Alles ten dienste van de liturgie en passend binnen het kerkmuzikale klimaat in de Regenboogkerk.
De cantorij repeteert op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur  onder leiding van Arno Rog. Arno heeft een groot inzicht in muziek en zang, van oude tot hedendaagse componisten. Hij vertelt regelmatig iets over de muziek of liederen die gezongen worden. De zangers krijgen vooraf oefenmateriaal (pdf, maar ook oefen-mp3-tjes), en zingen in de repetitie per stemsoort, maar ook zo snel mogelijk samen.

De Regenboogcantorij heeft behoefte aan nieuwe leden!

Voor informatie en aanmelden: Arno Rog, arno.rog@gmail.com, tel. 06 29017002, of Jan Koopmans, janenaliek@gmail.com, tel. 035 6249624.

Instrumentalisten

Om de maand leveren groepjes instrumentalisten of instrumentale solisten een bijdrage aan de eredienst. Het kan gaan om blazers, strijkers of gitaristen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen spelen mee. Er worden verschillende muziekstijlen ten gehore gebracht.

De muzikanten zetten de toon van de dienst, begeleiden deels de gemeentezang of bieden een muzikaal-meditatief moment.

Muziek onder de Regenboog 20 jaar

Op zondag 10 december (tweede advent) ging voor de twintigste keer het podium ‘Muziek onder de Regenboog’ weer open voor zangers en instrumentalisten. Reden om er een muzikaal feestje van te maken. 

Het koffieconcert begint altijd na het koffiedrinken in aansluiting op de kerkdienst en duurt ongeveer een uur.

Organisator: Ton Oosterom, ton.oosterom@gmail.com,