Jeugd

Jeugd en jongeren

Wij willen kinderen en jongeren graag kennis laten maken met de Bijbel en het evangelie aan hen doorgeven. Dit doen wij door het vertellen van Bijbelverhalen, gesprekken, samen bidden en zingen, en leuke (creatieve/actieve en sportieve) activiteiten.

Oppas

Alle kinderen zijn welkom in de kerk! Maar wat voor grote mensen goed en zinvol is, kan voor kinderen nog te moeilijk zijn. Daarom is er bij de zondagse ochtenddienst oppas mogelijk voor de allerkleinsten tot 6 jaar. Vlak voor het einde van de dienst en nog voor de zegen worden de kleintjes de kerkzaal binnengebracht.

Ouders kunnen zich voor de oppas aanmelden tot zaterdags 12 uur bij Jennette: jennette.mol@kpnplanet.nl, of bij Toos: tveijk@xs4all.nl,
tel. 0620969020.

Er is dringend behoefte aan meer oppassers. Contactpersonen zijn Jennette Mol en Toos van Eijk.

Kinderdienst

Voor kinderen van de basisschool is er tijdens de eredienst een kinderdienst. De kinderdiensten worden zorgvuldig voorbereid in samenwerking met de dienstdoende predikant. De kinderen beginnen hun dienst in de kerk en gaan na een inleidend gesprek met de voorganger naar hun eigen ruimte. Vlak voor het einde van de dienst komen ze terug in de kerkzaal.
Contactpersoon is Fokko Bosker: f.j.bosker@upcmail.nl.

Jeugdactiviteiten bovenwijks

De volgende activiteiten worden voor alle kinderen van de PgH georganiseerd:

  • 22 september: Bible Journaling voor tieners, 19.00-21.00 uur;
   23 september: Bible Journaling voor basisschoolkinderen
   15.00-17.00 uur;
  • 15 oktober: Gezinsdienst in de Bethlehemkerk;
  • 5 november: Sint-Maarten-viering (onder voorbehoud) in de Morgenster.

Voorafgaand aan de betreffende activiteit vind je hier en op de site van de PgH nadere informatie.

Jongerenactiviteiten bovenwijks

  • Eten met jongeren, vanaf de 4e klas middelbare school, in de Bethlehemkerk: 24-9, 12-11, 10-12 2023; 11-2, 10-3 en 21-4 2024
  • Sirkelslag young in de Bethlehemkerk: 13-10-2023
  • BeMoRe jongerenviering in de Bethlehemkerk: 19-11-2023,
   in de Regenboogkerk: 24-3-2024 en
   v.m datum EO- jongerendag in de Morgenster: 2 of 9 juni 2024
  • Sinterklaas: 1 december 2023
  • Verbonden door nieuwjaarsduik: 14 januari 2024
  • Lasergamen in de Regenboogkerk: 2 februari
  • Aswoensdag: 14 februari:
  • Wie is de Mol kijken? in de Bethlehemkerk: 16 maart
  • Vastenweekend in de Regenboogkerk: 22/23 maart
  • Witte donderdag: The Passion kijken in de Bethlehemkerk:
   28 maart
  • PaasChallenge in de Morgenster: 30 maart
  • The Passion Hemelvaart kijken, in de Bethlehemkerk: 9 mei
  • EO-Jongerendag, met de bus mee in Hilversum: 1 juni

Door het samengaan van Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk zal één en ander in 2024 wellicht anders worden vormgegeven.

Catechese bovenwijks

 • Kindercatechese over de kerk(dienst), 12.00-14.00 uur in de Regenboogkerk: 17 september en 1 oktober;
  afsluiting met mini-kamp en gezinsdienst: 14 en 15 oktober in de Bethlehemkerk.
 • Catechisatie en stercafé voor jongeren:
  15 en 29 september, 3 en 17 november, 15 december 2023 in de Bethlehemkerk;
  19 januari, 16 februari, 1 en 15 maart 2024 in de Regenboogkerk;
  12 en 26 april, 24 mei en 7 juni 2024 in de Morgenster.
  Tijd: 19.30 uur

Vastenweekend

Vierentwintig uur vasten voor een goed doel in het weekend voor Pasen! Een etmaal lang niet eten, niet drinken, behalve water en thee. Om dat vol te houden is er een vol programma van film kijken, vieringen in de Witte Kamer van de Regenboogkerk, vrijwilligerswerk en sportieve en creatieve activiteiten, dat alles met een thema. Na afloop is er een maaltijd als afsluiting.

Het vastenweekend is een gezamelijke activiteit van de jongeren uit de Regenboogkerk, de Bethlehemkerk en de Morgenster en vindt plaats op 22 en 23 maart 2023.

Contactpersonen zijn Wouter en Esther Sluis-Thiescheffer.

Jeugdouderlingen

Jeugdouderlingen zijn Esther ( we@sluis.cc, tel. 06 37194764 ) en Wouter Sluis-Thiescheffer ( we@sluis.cc, tel. 06 41396021 )

 

Jeugd- en jongerenwerk bovenwijks

Jeugdwerkers beraden zich over hoe aan het bovenwijks jeugd- en jongerenwerk vormgegeven kan worden in de breed-protestantse stroming, wanneer de wijkgemeenten van de Bethlehemkerk, de Morgenster en de Regenboogkerk samen gaan.
Mochten er ideeën zijn of zie je jezelf meewerken binnen het kinder- en jongerenwerk dan kunt je daar contact over opnemen met
Peter van Wesel: jeudwerker@pknhilversum.nl of
Aster Abrahamsen: dominee.abrahamsen@live.nl.