Wat is er te doen

Voor elke leeftijd is er wel iets te doen in de Regenboogkerk. Hier vindt u een overzicht. De activiteiten voor de jeugd staan op de speciale jeugdpagina.

Heeft u interesse? Gebruik het contactformulier!

Jaarthema ‘Ga je mee’

Dit jaar hebben de voorgangers van de PgH ervoor gekozen om zich wat betreft het jaarthema aan te sluiten bij dat van de Protestantse Kerk Nederland: ‘Ga mee’. Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om over kerkmuren heen andere volgelingen van Jezus te zoeken, de hand te reiken en met elkaar op te trekken om samen te getuigen van Gods goedheid in de wereld.
In de PgH hebben wij de titel iets aangepast tot ‘Ga je mee’ en zullen het thema natuurlijk expliciet betrekken op het proces van ‘met elkaar op weg gaan’ dat we zijn begonnen.

Leesrooster
Bij dit jaarthema ‘Ga je mee’ is een leesrooster ontworpen dat de titel ‘Reisgenoten’ draagt. Van zondag 8 oktober tot en met Voleindingszondag (26 november) zal dit rooster in de meeste kerken van de PGH worden gevolgd.
Uitgangspunt van het rooster is Hebreeën 11, waar sprake is van een wolk van getuigen die met ons meetrekt; getuigen van vroeger, allen onderweg naar ‘de stad die God voor hen bereid had’, die ze niet bereikten, maar waar ze wel in geloofden. Voor het voetlicht komen Abraham en Sara, Noömi, Mozes, het volk Israël, Elia, Barak en Henoch. Wie waren de metgezellen van deze mensen onderweg? Werden ze uitgenodigd om mee te gaan, of boden de reisgenoten zichzelf aan? Of werd hun aanbod om mee te gaan afgeslagen, maar gingen ze toch? En wat was hun rol? Waren ze gidsen onderweg, boden ze steun of troost? Of was hun aanwezigheid in het reisgezelschap eerder ondermijnend?
Bij de teksten over deze mensen uit het Oude Testament zijn reisverhalen gekozen uit de Evangeliën en Handelingen, over de reizen van Jezus en zijn leerlingen, van de vrouwen die Jezus volgden, van Filippus en van Paulus en diens metgezellen.

Ontmoeten bij de koffie

Inloopochtend op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Jaap en Leny Vermeulen nodigen iedereen van jong tot oud uit voor een ontmoeting, een rustpunt, een gesprek en natuurlijk koffie en thee in onze kerk. Wij hopen van harte dat we u, jij, jullie bij ons aan de koffietafel mogen begroeten.

Contact: j.l.vermeulen@telfort.nl.

20+ gespreksgroep (bovenwijks)

Ongeveer eens in de maand ontmoeten oudere jongeren elkaar in onze altijd bruisende 20+ groep. Meestal is deze samenkomst op de tweede dinsdagavond van de maand en altijd bij een van de leden thuis.

Het gaat om een bovenwijkse groep met vooral twintigers en dertigers, die naast belangstelling voor stevige onderwerpen veel aandacht kent voor het delen van ervaringen en gezelligheid. De groep wordt afwisselend door Oane Reitsma en door ds. Erik van Halsema begeleid. 

We staan van harte open voor nieuwe leden! Hiervoor kun je contact opnemen met Myrthe van Buren (myr_buren@hotmail.com) of met Linda Telleman (psappho@hotmail.com).

Bijbelleesgroep

Deze groep is bedoeld voor iedereen – zowel beginners als meer ervaren bijbellezers – die graag samen met anderen bijbelteksten wil lezen en van elkaar wil leren. Wat we lezen wordt door de deelnemers meestal zelf ingebracht. We gebruiken verschillende methodes en vertalingen.

De groep wordt geleid door ds. Heleen Weimar. Wie (een keer) mee wil doen, is van harte welkom. Graag opgeven bij Heleen: ha.weimar@gmail.com.

Plaats en tijd: Regenboogkerk, van 20.00 tot 21.30 uur.

Data: de dinsdagavonden 3 oktober, 7 november, 12 december 2023, 9 januari, 6 februari, 5 maart, 9 april en 14 mei 2024.

Senioren 60+

In het nieuwe seizoen zullen we voortaan samenkomen met de ouderen van de Bethlehem- en Morgenstergemeente, telkens op een andere dag of tijdstip. De regelmatige bezoekers krijgen van ons hierover uitgebreid informatie. In Kerkbrink, de nieuwsbrief en op deze website zal de actuele informatie over elke bijeenkomst te vinden zijn.

Iedereen die onderling contact, verbinding en gezelligheid zoekt is van harte welkom.
Contact: Janet de Witt, j.dewitt@hotmail.com, tel. 06-20772305, en Joke de Witt, j.johannadewitt@gmail.com, tel. 035-6230743.

 

Wandelen met… een vraag, een woord, een lied, een gedicht

Elke laatste zaterdagochtend van de maand kun je mee met een fijne wandeling door het mooie Gooi, elke keer vanaf een ander startpunt. Op deze website onder ‘Komende activiteiten‘ leest u waar we starten.
We wandelen van 10.00 tot 12.30 uur met onderweg ergens koffie of thee. Kosten: €3,00. Het is een vorm van ontmoeten en bewegen waarbij je een goed gesprek kunt voeren. Dit seizoen gaan we het twaalfde jaar in!

Als je mee wilt, meld je dan tot een dag van tevoren aan bij Conny Roozendaal: c.roozendaal.1@kpnmail.nl, tel. 06-53746003 of bij Flora van Dijk, vandijkendaal@hotmail.com, tel. 035-6244702.

Wandelaars uit alle wijkgemeenten en daarbuiten zijn van harte uitgenodigd.

Bovenwijkse activiteiten

Informatie over bovenwijkse activiteiten vindt u op de site van de Protestantse gemeente Hilversum.

Amnesty International

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen 50 jaar sterk uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

In de Regenboogkerk willen we hieraan ons steentje  bijdragen door regelmatig na de kerkdienst brieven aan te bieden die u kunt sturen. Die brieven zijn gericht aan regeringsleiders met het verzoek om vrijlating of een eerlijk proces van een specifieke gevangene in hun land of om een onderzoek in te stellen naar gerechtelijke misstanden.

Meer informatie over het werk van Amnesty International en de meest recente acties is te vinden op website www.amnesty.nl.

Contactpersoon is Noor van der Heide