Bemoreplus is: zet de ander in zijn kracht!

Bemoreplus is: zet de ander in zijn kracht!

De jongeren van Bemoreplus hebben in de catechisatie nagedacht over ‘Zet de ander in zijn kracht!’. Hoe doe je dat? In de jongerendienst van zondag 9 juni hebben de jongeren dit gedeeld met alle gemeenteleden. Samen met ds. Oane Reitsma hebben ze dienst voorbereid.

Lees meer
Leeskring Tomás Halík

Leeskring Tomás Halík

Er zijn al enkele belangstellenden voor de leeskring aan de hand van het boek ‘De namiddag van het Christendom. Op weg naar een nieuw tijdperk’ van Thomás Halík. Er is ruimte voor meer deelnemers, u kunt zich opgeven bij ds. Erik van Halsema.

Lees meer
Goed bezochte verrijkingsbijeenkomsten

Goed bezochte verrijkingsbijeenkomsten

De verrijkingsbijeenkomsten in de laatste week van mei zijn goed bezocht. Aanwezigen toonden lof voor het vele werk dat de PgH-gebouwencommissie heeft verzet. Tegelijk is er ook zorg en kritiek.

Lees meer
Fietsen met parochianen

Fietsen met parochianen

De jaarlijkse fietstocht, die georganiseerd wordt door de activiteitencommissie van de Emmaus, vindt plaats op zondag 9 juni. Uiteraard kunnen ook de gemeenteleden van Bemore+ meefietsen!

Lees meer
Gooise Peper 

Gooise Peper 

Gooise Peper is een documentaire over een pittig onderwerp: de verandering die we moeten maken in de productie van voedsel en het koopgedrag van mensen om ervoor te zorgen dat de aarde vruchtbaar blijft en er genoeg voedsel is in de toekomst. Donderdag 13 juni in de Bethlehemkerk.

Lees meer
Zingend de zomer in!

Zingend de zomer in!

Gospelkoor Edoza organiseert een zomerzangavond-sing-in op donderdag 13 juni in de Grote Kerk. Aanleiding hiervoor is het afscheid van pianist Louis van Oosterom. Zing je mee?

Lees meer
Terugblik op de Pinksterdienst

Terugblik op de Pinksterdienst

In de mooie Pinksterdienst van 19 mei in de Regenboogkerk werd afscheid genomen van een aantal aftredende ambtsdragers. In dezelfde dienst gaf Heleen de pelgrimszegen aan Anneke van der Veer. Zij is in de week die volgde vertrokken naar Frankrijk, vanwaar zij een stuk van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella gaat lopen.

Lees meer
Nieuwe naam laat op zich wachten

Nieuwe naam laat op zich wachten

Zowel de stuurgroep als de kleine kerkenraad, de opvolger van de stuurgroep, en de grote kerkenraad hebben geen unanieme keus kunnen maken. De tijdelijke ‘werknaam’ voor de nieuwe breed protestantse geloofsgemeenschap zal voorlopig ‘Bemore+’ zijn.

Lees meer
Algemene kerkenraad zet stip op de horizon

Algemene kerkenraad zet stip op de horizon

Een grote stap heeft de Algemene Kerkenraad gezet in het PgH2024-proces: zij volgt in het voorlopig besluit het advies op van de PgH-gebouwencommissie rond thuiskerken voor alle geloofsgemeenschappen.

Lees meer
Gebouwencommissie zet stip op de horizon

Gebouwencommissie zet stip op de horizon

De PgH-gebouwencommissie heeft het adviesrapport over de gebouwen aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. Maandag 27 mei 2024 zal de Algemene Kerkenraad daarop een voorlopig besluit nemen. In drie verrijkingsbijeenkomsten zal het moderamen het besluit toelichten aan belangstellende gemeenteleden.

Lees meer
Taizé-vieringen in Hilversum

Taizé-vieringen in Hilversum

Op de donderdagen 30 mei en 27 juni wordt de serene sfeer van de Franse gemeenschap van Taizé naar de kapel van De Morgenster in Hilversum gebracht. Deze bijzondere vieringen bieden een gelegenheid voor mensen om zich te laten onderdompelen in meditatieve muziek en gebed en om rust te vinden te midden van de drukte van het dagelijks leven.

Lees meer
Leven in het licht van Gods Koninkrijk

Leven in het licht van Gods Koninkrijk

Onze Protestantse gemeente sluit volgend seizoen aan bij het jaarthema ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij kiezen de ondertitel ‘Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. De PKN wil ons uitdagen om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en de schepping.

Lees meer
Choral Evensong

Choral Evensong

Donderdag 23 mei bent u weer van harte welkom in de Oud-katholieke Sint-Vituskerk aan het Melkpad. Aan de Choral Evensong van die avond werkt mee het kamerkoor AKKOORD. Celebrant is pastor Wim Vlooswijk; de muzikale leiding is in handen van Cees van der Poel; organist is Arno Rog.

Lees meer
De Nieuwsbrief vanaf 1 juni

De Nieuwsbrief vanaf 1 juni

Nu de gezamenlijke kerkenraad van BeMoRe+ van start is gegaan, is de logische volgende stap dat we ook met één nieuwsbrief komen. Vanaf begin juni zal een nieuwe nieuwsbrief de huidige drie nieuwsbrieven gaan vervangen.

Lees meer
Rianne ten Voorde stopt bij Vitamine G

Rianne ten Voorde stopt bij Vitamine G

Rianne ten Voorde heeft aangegeven per 1 september haar voorgangerstaken in Vitamine G neer te leggen. Voor Rianne is het niet langer mogelijk om het werk voor Vitamine G te blijven combineren met haar studie en diverse andere zaken die haar aandacht vragen.

Lees meer
Graankorrel op weg naar Hilversum

Graankorrel op weg naar Hilversum

De Protestantse gemeente De Graankorrel uit ’s-Graveland sluit zich per 1 juli 2024 officieel aan bij de Protestantse gemeente te Hilversum. Zij zullen samengaan met de Protestantse geloofsgemeenschap (BeMoRe). Mocht u vragen hebben over het samenvoegen, dan bent u van harte welkom op de verrijkingsbijeenkomsten

Lees meer
Op weg naar gebouwenbesluit

Op weg naar gebouwenbesluit

Op 24 juni 2024 zal de Algemene Kerkenraad een definitief besluit nemen over de gebouwen voor de drie geloofsgemeenschappen. De komende twee maanden worden belangrijke stappen gezet.

Lees meer
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…

In de gemeente Hilversum hebben Daniël van Zaalen en mevrouw H. Teunissen-Hulshuis een lintje opgespeld gekregen van burgemeester Gerhard van den Top. In ’s-Graveland (Gemeente Wijdemeren) is de heer dr. Otto Scholten onderscheiden.

Lees meer
Peter den Uil voorzitter van de nieuwe BeMoRe+ kerkenraad

Peter den Uil voorzitter van de nieuwe BeMoRe+ kerkenraad

Peter den Uil wordt zondag 28 april 2024 in de Regenboogkerk bevestigd in het ambt van voorzitter van de BeMoRe+ kerkenraad. Met zijn enthousiasme en positiviteit denkt hij als eerste voorzitter van de Protestantse geloofsgemeenschap de gemeente mee te kunnen nemen naar de toekomst.

Lees meer
Van de voorzitter

Van de voorzitter

Gea Rozenberg gaat stoppen als voorzitter van de Regenboog-kerkenraad. In haar afscheidwoorden kijkt ze dankbaar terug op een mooie, maar pittige periode.

Lees meer