Over het gebouw

De Regenboogkerk te Hilversum is in 2000 gebouwd door het Amsterdamse architectenbureau UN Studio Van Berkel & Bos  – ontwerpers van o.a. de Erasmusbrug Rotterdam, ‘t Twents Museum Almelo en Stadhuis IJsselstein. Wereldwijd timmert dit bureau aan de weg; in Singapore werd een universiteitscentrum gebouwd. De enige kerk die deze architecten hebben gebouwd is de Regenboogkerk.

De kerk moest onderdak bieden aan een Samen-op-Weg wijkgemeente, ontstaan uit een fusieproces tussen de gereformeerde wijkgemeente Zuiderkerk en de hervormd/gereformeerde wijkgemeente Torenlaankerk. De nieuwe naam werd ‘wijkgemeente Regenboogkerk’. De wijk maakt onderdeel uit van de Protestantse gemeente Hilversum, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland die in 2004 ontstond toen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich verenigden.

Met de glazen buitenwand hebben de architecten een transparant eigentijds kerkgebouw willen neerzetten, waarbij de buitenwereld en de binnenruimte van de kerk niet hermetisch zijn afgescheiden, terwijl in de binnenruimte toch een sfeer van geborgenheid ontstaat. De taal van de liturgie is niet de taal van de krant of de straat. Tegelijkertijd doen de actuele vragen in de wereld er wezenlijk toe in de kerk.

Men komt de kerkzaal binnen via de ‘onthechtingsgang’. Deelnemers aan de kerkdiensten nemen als het ware in een soort krulbeweging afstand van de drukte buiten en naderen via de deuren in de achterwand van de kerkzaal het liturgisch centrum binnen. Heel belangrijk in de kerkzaal is het licht dat via de vier ‘lichthappers’ recht van boven invalt op de mensen. Vanaf de gang op de bovenverdieping bieden glazen ramen via deze deels zacht gekleurde lichthappers doorkijk in de kerkzaal. Na de zegen, kan (helaas in coronatijd even niet) worden koffie gedronken in de hoeken van de kerkzaal en gaan de deuren naar de gang open. De kerkgangers gaan de wereld weer in.

De inrichting van de kerkzaal is met grote witte wanden bewust sober gehouden. Mede hierdoor is de kerk bijzonder geschikt voor exposities

De Regenboogkerk staat op Nassaulaan 22, op de hoek van de Nassaulaan en de Koningsstraat en heeft de ingang aan de Koningsstraat.
Op het kerkplein is een beperkt aantal parkeerplaatsen, bestemd voor de predikant, organist en voor de autodienst die zorg draagt voor het ophalen en weer thuisbrengen van ouderen. Op het parkeerterrein van de Rembrandthof (naast de kerk) is ook parkeerruimte. In de straten rond de kerk zijn de parkeerplaatsen op de zondagen tot 12.00 uur gratis, voor een aantal van deze plekken geldt na 12.00 uur betaald parkeren.
Door de week kunt u parkeren in garage Gooiland aan de Koningsstraat, 150 meter na de kerk rechts.

De kerk is open voor de kerkdiensten op zondagmorgen.

Elke dinsdagmorgen is er inloop van 10-12 uur en kan ook de expositie bezocht worden.

Liturgisch centrum

Het meubilair van het verlaagd liturgisch centrum is ontworpen door Stock en Co te Kortenhoef. Het licht van Christus, de grote kaars, is opvallend aanwezig. De centrale vierplek is midden achter de tafel, waar ook de Maaltijd van de Heer wordt gevierd. De ‘preekstoel’ is een eenvoudige, maar robuuste katheder in de stijl van de tafel en doet dienst om de gemeente toe te spreken: het houden van de preek, het doen van mededelingen, etc. De kunstenaar die de doopvont en standaard voor de Paaskaars heeft gemaakt is Bert Frijns uit Burgsluis (Zeeland).

De icoon boven het liturgisch centrum is van de hand van de Hilversumse iconenschilderes Margareth Dekker (Afwisselend: Triniteit, Kruisicoon, Opstanding).

Instrumenten

In de kerkzaal van de Regenboogkerk staat een Engels orgel, gebouwd door de Firma William Hill & Sons. In al die jaren is de dispositie hoegenaamd gelijk gebleven en het mechaniek onaangetast, waardoor je kunt spreken van een authentiek, historisch orgel.

Daarnaast zijn in de kerkzaal aanwezig een Flentrop kistorgel (bouwjaar 1986) en een goede vleugel, vervaardigd door het pianobedrijf Henk Hupkes.

Aandachtswand

Een speciale plek is de aandachtswand, vanuit het liturgisch centrum gezien in de hoek links achterin. Hier worden links de namen aangebracht van de gemeenteleden die zijn overleden in het huidige liturgisch jaar – dat begint met de week voor de Eerste Advent en eindigt op Voleindingszondag, eind november. Rechts zijn de namen aangebracht van de in dit kalenderjaar gedoopten.
Er brandt een kaars en er ligt een boek met korte teksten en foto’s van de overledenen. Het is een wand van leven en dood, liefde en betrokkenheid.

De kleinere ruimtes in de Regenboogkerk worden benoemd met een kleur.

De Witte Kamer

Op de eerste (tussen-)etage bevindt zich de Witte Kamer, een kleine kapel, geschikt voor korte of kleine vieringen, vespers en meditatie. Ook wordt deze ruimte gebruikt voor het opbaren van gestorvenen en condoleantie.

 

Zalencentrum

Op de tweede (boven-)verdieping bevindt zich het zalencentrum: de ruimtes met de namen Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, Indigo, Violet.

Rood is een vergaderruimte. De Oranje Kamer is de predikantenkamer. Hier ontmoeten de ambtsdragers elkaar ter voorbereiding op de kerkdienst. In de Gele Kamer bevindt zich de crèche. De Groene Kamer is het jeugdhonk waar een levendige jeugdgroep creatief vorm aan heeft gegeven. De zalen Blauw, Indigo en Violet zijn afzonderlijk als vergaderruimtes te gebruiken, maar kunnen ook samen als ontmoetingsruimte voor grotere groepen dienst doen.

Kijk hier voor verhuur van de ruimtes.