Wat doen we?

De Regenbooggemeente: actief en betrokken

Actief

In de Regenbooggemeente is een groot aanbod van activiteiten die het persoonlijk geloof kunnen verdiepen en daadkrachtig maken door pastoraat en concrete naastenliefde.
Ieder jaar is er weer een variatie aan vieringen, mogelijkheden tot gesprek, bezinning, vormen van hulpverlening en vele andere activiteiten, die gericht zijn op steun en bemoediging, gemeenschap, opdoen van inspiratie.

Liturgie, beeld, zang, muziek, kunst zijn belangrijk voor de gemeente en krijgen hun plaats in en buiten de kerkdiensten.

Voor kinderen en jongeren zijn er kinder- en tienerdiensten en andere activiteiten, zowel in de Regenboogkerk als bovenwijks en ook voor de 20-plussers is er een aanbod.

Omzien naar elkaar

We voelen ons een gemeenschap en daar geven we onder andere vorm aan in het pastoraat. In onze wijkgemeente proberen wij hieraan gestalte te geven door elkaar aandacht te geven waar nodig, bij vreugdevolle of verdrietige omstandigheden, en door elkaar te bemoedigen.
Maar ook groepen bieden veel mogelijkheden tot omzien naar elkaar, zoals in een gespreksgroep, tijdens een gezamenlijke maaltijd of bijvoorbeeld in de tuingroep. Dit onderlinge, individuele pastoraat is zeer waardevol.

In onze wijk kennen wij ook het georganiseerde pastoraat. De wijk is in een aantal secties verdeeld, iedere sectie heeft een team van pastorale medewerkers, onder leiding van de ouderling.
Voor ouderen is er ouderenpastoraat en de 60+ groep.

Meer over het pastoraat vindt u onder Organisatie

Heeft u hulp nodig of behoefte aan een gesprek?
Heeft u hulp nodig, bijvoorbeeld in de vorm van boodschappen doen, er zijn gemeenteleden die u graag willen helpen. Of heeft u behoefte aan een gesprek omdat u zich alleen voelt of omdat u even praten over wat er momenteel allemaal gaande is.
Zowel voor een gesprek als voor praktische hulp kunt u bellen met uw sectieouderling. Schroom niet hiervan gebruik te maken!
U kunt ook bellen met Evelien Bouwmeester, voorzitter pastoraat, en met beide predikanten. De telefoonnummers vindt u in de wijkgids.

Diensten aanbieden
Gemeenteleden die iets voor een ander willen doen, kunnen eveneens bellen naar de sectieouderling. De sectieouderling zorgt er dan voor dat vraag en aanbod bij elkaar komen.

Diaconaat

De diakenen van de Regenboogkerk zijn actief bezig met het verlichten van zorgen voor mensen die het nodig hebben.  Dat gebeurt zowel in de wijk als via projecten in binnen en buitenland. Concrete activiteiten vinden plaats op het gebied van zending, wereld-diaconaat en ontwikkelingssamenwerking, waaronder collectes en meeleven met projecten van gemeenteleden die zelf werkzaam zijn in de Derde Wereld, of daarmee op persoonlijke titel hecht verbonden, of van jonge leden die zich in hun vakantie inzetten in een ontwikkelingsland.

Meer over het diaconaat vindt u onder Organisatie

Giften en ANBI

De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan wijkgemeente Regenboogkerk deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor giften aan de wijkgemeente Regenboogkerk, zoals voor de wijkkas, collectebonnen en dergelijke.

Meer informatie vindt u hier.

Ontmoeting

De wijkgemeente van de Regenboogkerk kent diverse ontmoetingsmomenten, zoals catechese, sectieavonden, gesprekskringen, inloop-ochtenden en ook activiteiten die met name bestemd zijn voor mensen die niet (zo vaak meer) in de kerk komen zoals pelgrimerend ‘Wandelen met…’ en de Bijbelleesgroep.

Kijk hier voor een overzicht van alle activiteiten.

 

Wijkgemeente en samenleving

Voor een bijzonder project houden de jongeren jaarlijks hun ‘vastenweekend’ in de lijdenstijd, samen met wijkpredikant en jeugdouderling en een overnachting in de Regenboogkerk. Zo verbreedt het perspectief van onze wijkgemeente naar de samenleving en versterkt het bewustzijn dat wij onderdeel zijn van de wereldkerk.

Ook is er een hartelijke oecumenische samenwerking met de rooms-katholieke parochie Onze Lieve Vrouwe / Verrijzenis en de
oud-katholieke Sint-Vitus parochie aan het Melkpad.

KLUS-team

Een aantal vrijwilligers van onze wijkgemeente staat klaar om u te helpen met kleine klusjes. Dat kan het ophangen van een lampje zijn, het instellen van de televisie of het geven van advies bij vragen als ’moet ik die wasmachine nog laten repareren?’ We kunnen geen grote klussen aannemen of zaken waar echt een vakman voor nodig is. Maar als een handige buurman of vriend ontbreekt, laat het weten via het contactformulier.

HiP – Hulp in Praktijk

Stichting HiP is een meldpunt waar mensen met elkaar in contact gebracht worden. Aan de ene kant mensen zonder (kerkelijk) netwerk die hulp nodig hebben en anderzijds leden van kerkgemeenschappen die hun de helpende hand willen bieden. De hulpvragen lopen sterk uiteen. Veelal zal het gaan om huishoudelijke en andere praktische klusjes, zoals schoonmaken, schilderen, tuinieren, of iemand even ergens heen rijden. Maar er zijn ook hulpvragen die een beroep doen op meer professionele vaardigheden, zoals financiële hulpverlening, maatschappelijk werk, reparatiewerk etc. En soms staat het sociale aspect voorop. De hulpvrager heeft bijvoorbeeld behoefte aan iemand die hem of haar gezelschap houdt tijdens een bezoek aan de huisarts, of die gewoon een kop koffie komt drinken. HiP wil hulpvrager en hulpbieder met elkaar in verbinding brengen.

Contact via tel. 071-2032485 of ga naar www.hiphelpt.nl

Exposities

De inrichting van de kerkzaal is met grote witte wanden bewust sober gehouden. Mede hierdoor is de kerk bijzonder geschikt voor exposities.

De expositiecommissie van de Regenboogkerk is voortdurend actief nieuwe exposities te organiseren, al dan niet met een religieus karakter. Regelmatig speelt kunst een rol in de thema’s van de eredienst. Kunst en geloof worden in de Regenboogkerk beleefd als vergelijkbare en elkaar verrijkende interpretaties van de werkelijkheid: kijken, luisteren, uitgedaagd worden en genieten, waaruit een opdracht voortvloeit.

Lees meer op de expositiepagina