Woensdagochtendgebed weer van start

Woensdagochtendgebed weer van start

Sinds enige tijd biedt de Bethlehemkerk de mogelijkheid om woensdagochtend bijeen te komen in gebed, telkens om 7.00 uur ‘s-ochtends. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten in het Stiltecentrum van de kerk of via online.

Lees meer
Geslaagd zomerfestival

Geslaagd zomerfestival

Het zonnige en gezellige Zomerfestival heeft €1.215,50 opgebracht, een mooi bedrag bestemd voor het Klusklooster!

Lees meer
Oproep voor aanvulling expositie

Oproep voor aanvulling expositie

In de Regenboogkerk worden foto’s van Mannes van der Burg ten toon gesteld, die laten zien wat er allemaal in de Regenboogkerk gebeurt. Als aanvulling op deze expositie kunnen gemeenteleden laten zien wat hen bindt aan de Regenboogkerk, in de vorm van een foto, een voorwerp of een beeld,

Lees meer
Expositie ‘In het licht van de Regenboogkerk’

Expositie ‘In het licht van de Regenboogkerk’

Vanaf 27 augustus zijn in de Regenboogkerk foto’s van Mannes van der Burg te zien, die laten zien wat er allemaal in de Regenboogkerk gebeurt.
Gemeenteleden wordt gevraagd om te laten zien wat hen bindt aan de Regenboogkerk, in de vorm van een foto, een voorwerp of een beeld, als aanvulling op de expositie.

Lees meer
Twee nieuwe leden voor de Algemene kerkenraad

Twee nieuwe leden voor de Algemene kerkenraad

Liesbeth van Renssen en Oane Reitsma treden toe tot de Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum. Liesbeth van Renssen volgt als nieuwe voorzitter van de wijkkerkenraad van De Morgenster Marya de Haas op. Ds. Reitsma neemt vanuit het Ministerie van predikanten zowel in de Algemene kerkenraad als in het Breed moderamen het stokje over van Erik van Halsema.

Lees meer
Inloophuis Wording weer op eigen locatie

Inloophuis Wording weer op eigen locatie

De verbouwing van Inloophuis Wording is klaar en bezoekers kunnen weer op de oude locatie aan de Vaartweg ontvangen worden in een huiselijke sfeer. Er wordt nog een algemeen bestuurslid gezocht, taken zijn in overleg te bepalen. En nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!

Lees meer
Bijstand in pastoraat Grote Kerk

Bijstand in pastoraat Grote Kerk

Onlangs is dominee Aalt Visser gestart met pastorale werkzaamheden in de wijkgemeente van de Grote Kerk. Hij neemt daarmee werkzaamheden over van dominee Wim Moehn die naast zijn predikantschap in de Grote Kerk ook werkzaam is aan de Protestantse Theologische Universiteit als bijzonder hoogleraar ‘geschiedenis gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond’.

Lees meer
Ondersteuning voor Diependaalse kerk

Ondersteuning voor Diependaalse kerk

Het aanstaande vertrek van dominee Willem Nijsse uit de wijkgemeente van de Diependaalse kerk wordt tot 1 januari 2024 gedeeltelijk opgevangen door dominee Hillegonda Ploeger en dominee Oane Reitsma.

Lees meer
Overstapdienst 2 juli

Overstapdienst 2 juli

In een gevarieerde dienst op zondag 2 juli stapte Maurits Thesing met een grote sprong symbolisch over van de basisschool naar de middelbare, en van de kinderdienst naar de jongerenvieringen.

Lees meer
Samenwerking PgH en Christelijk Spiritueel Centrum voortgezet

Samenwerking PgH en Christelijk Spiritueel Centrum voortgezet

Sinds 2017 is het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) verbonden aan de PgH. Voortbouwend op de samenwerkingsrelatie van de afgelopen zes jaar heeft het Breed moderamen van de Algemene kerkenraad onlangs besloten om de samenwerking met het CSC op een nieuwe manier voort te zetten.

Lees meer
Opdracht en samenstelling bekend werkgroepen PgH2024

Opdracht en samenstelling bekend werkgroepen PgH2024

Vorige week besloot de Algemene kerkenraad twee werkgroepen in te stellen voor het vervolg van PgH2024. Eén werkgroep adviseert de kerkenraad over de bestuursvorm van de nieuwe PgH en de tweede adviseert de kerkenraad met welke gebouwen de PgH straks verder gaat.

Lees meer
Vacature bij Stichting Present

Vacature bij Stichting Present

Stichting Present Hilversum zoekt ter uitbreiding van het team een projectcoördinator en netwerker. Het is een betaalde functie voor 24 uur per week.

Lees meer
Vele talen in jongerendienst

Vele talen in jongerendienst

Een toren van Babel, spraakverwarring, liederen uit het liedboek in zeven vreemde talen, stellingen waarover nagedacht moest worden… In de jongerendienst op 28 juni vierden we het Pinksterfeest, het feest van de verstaanbare taal die Gods Geest ons leert spreken en die mensen met elkaar verbindt. Bekijk de foto’s.

Lees meer
Betekenis van Hemelvaart, wezenzondag en Pinksteren

Betekenis van Hemelvaart, wezenzondag en Pinksteren

Hemelvaart vieren we veertig dagen na Pasen, en Pinksteren tien dagen later. Waarom is dat eigenlijk zo, en wat betekent de tijd ertussen? Ds. Oane Reitsma legt het uit in een artikel op de website van de Protestantse Kerk Nederland.

Lees meer
Mooie opbrengst vastenactie jongeren

Mooie opbrengst vastenactie jongeren

De vastenactie van de jongeren heeft €3.073 euro opgeleverd. Een mooi bedrag waarmee kinderen kunnen worden gesteund die thuis hun verjaardag niet kunnen vieren. De jongeren bedanken iedereen hartelijk voor alle donaties.

Lees meer
PgH-gemeenten adviseren voorstel 2

PgH-gemeenten adviseren voorstel 2

Dinsdagavond 28 maart werden in de Bethlehemkerk de presentaties van alle kerkenraden inzake PgH 2024 gehouden. Alle PgH-gemeenten kwamen tot hetzelfde advies: volg voorstel 2 van het document ‘Perspectief voor de toekomst‘.

Lees meer
Geslaagde inzameling voor Voedselbank

Geslaagde inzameling voor Voedselbank

De inzameling voor de Voedselbank bij Albert Heijn op zaterdag 25 maart heeft 57 kratten en verschillende donaties in de vorm van geld opgeleverd. Een prachtig resultaat! Heel veel dank van Astrid Sainsbury, coördinator winkelacties Voedselbank Gooi en Omstreken.

Lees meer
Plaatselijke regeling PgH ondertekend

Plaatselijke regeling PgH ondertekend

Maandag 27 februari stelde de Algemene kerkenraad de geactualiseerde versie vast van de Plaatselijke regeling van de PgH. De vernieuwde regeling heeft onder meer consequenties voor de samenstelling van de Algemene kerkenraad.

Lees meer