Zonnebloemwedstijd 2024

Zonnebloemwedstijd 2024

In de Bethlehemkerk is het inmiddels traditie: wie kweekt de grootste zonnebloem? Dit jaar is het een BeMoReGraan-actie! Degene die na de zomer de langste zonnebloem heeft, kan een prijs winnen! Op zondag 14 april worden in de Morgenster voor het laatst zaden uitgedeeld.

Lees meer
Parkeren bij de Bethlehemkerk

Parkeren bij de Bethlehemkerk

Mensen die slecht ter been zijn willen we de gelegenheid geven zo dicht mogelijk bij de kerk te parkeren. Aan mensen die nog goed ter been zijn, wordt gevraagd om iets verder weg te parkeren. We doen een paar suggesties.

Lees meer
Opbrengst Lentemarkt

Opbrengst Lentemarkt

De Lentemarkt van 23 maart bij de Morgenster was een groot succes. Er is samen met later bijgekomen giften, €2100 opgebracht, wat bestemd is voor een waterput in Oeganda zodat het sterftecijfer naar beneden kan door schoon drinkwater.

Lees meer
Ben jij mantelzorger?

Ben jij mantelzorger?

Ben jij mantelzorger? In Gooi & Vechtstreek zijn er organisaties die jou kunnen ondersteunen of naar je luisteren.
En op dinsdag 9 april is er een muzikale voorstelling over hoe je jezelf kwijt kan raken in de zorg om een ander, speciaal voor mensen die betrokken zijn bij mantelzorg.

Lees meer
Uit de stuurgroep 

Uit de stuurgroep 

Afgelopen twee vergaderingen is de stuurgroep onder meer bezig geweest met het vormen van een nieuwe kerkenraad voor BeMoReGraan. Peter den Uil is voorgedragen als voorzitter. Mocht u bezwaar hebben dan kunt u tot en met vrijdag 29 maart bezwaar aantekenen met een onderbouwing bij de stuurgroep. Ook wordt er naarstig gezocht naar een notulist.

Lees meer
Voortgang PgH-gebouwencommissie

Voortgang PgH-gebouwencommissie

In dit bericht informatie over het proces dat gelopen is om de werkgroep gebouwen van input te voorzien en de input die de stuurgroep BeMoRe aan de werkgroep gebouwen heeft gegeven.

Lees meer
Vacature Stichting Present

Vacature Stichting Present

Bij Stichting Present is ruimte voor uitbreiding van het team van vaste vrijwilligers met enkele groepenbegeleiders. Als groepenbegeleider organiseer je ontmoetingsprojecten waarbij mensen elkaar concreet en doelgericht kunnen helpen.

Lees meer
Woonruimte gezocht

Woonruimte gezocht

Er is dringend woonruimte nodig voor een gezin van vijf personen. Wie kan dit gezin helpen in zijn zoektocht?

Lees meer
Vitamine G: twee 3-maandenkringen over gebed en psalmen

Vitamine G: twee 3-maandenkringen over gebed en psalmen

Iedereen bidt, maar niemand vindt het makkelijk. We kunnen er allemaal hulp bij gebruiken. Op dinsdagavond 5 maart start de 3-maanden-kring ‘De Prayer Course’.
Op donderdag 7 maart begint de cursus ‘Jij en de Psalmen’, waarin de Psalmen op interactieve en persoonlijke wijze voor je tot leven komen.

Lees meer
Pastoraat

Pastoraat

Onze predikanten hebben in verband met de vorming van een nieuwe BeMoRe gemeente extra veel vergaderingen. Daarom zullen zij komende tijd alleen pastorale bezoeken afleggen op verzoek bij nood, ziekte of rondom overlijden, om zo de werkdruk beheersbaar te houden. 

Lees meer
Waar gaat en staat BeMoRe+ voor?

Waar gaat en staat BeMoRe+ voor?

Zondag 11 februari zijn gemeenteleden bijgepraat over BeMoRe+. De bijdragen uit de bijeenkomst worden verwerkt in een nieuw concept. De volgende bijeenkomst is zondag 25 februari na de kerkdienst in de Regenboogkerk.

Lees meer
Bedankt namens de Argonauten!

Bedankt namens de Argonauten!

Tijdens de kerkdienst op 28 januari vertelden drie jongeren over de brand in hun clubhuis en de actie die ze zijn gestart om geld in te zamelen voor de wederopbouw. De actie heeft 25 online donaties opgeleverd en €401,36 in contanten. De scouting is hier heel blij mee, bedankt namens de Argonauten!

Lees meer
Mannes geeft foto’s weg

Mannes geeft foto’s weg

De prachtige foto’s van Mannes blijven voorlopig in de Regenboogkerk geëxposeerd. Het geeft een mooi beeld van activiteiten in onze kerk in voorgaande jaren. Na beëindiging van de expositie wil Mannes de foto’s weggeven aan belangstellenden.

Lees meer
Vitamine G krijgt tijdelijk onderdak in De Morgenster

Vitamine G krijgt tijdelijk onderdak in De Morgenster

De wijkgemeente De Morgenster en missionaire gemeente Vitamine G hebben van het breed moderamen het verzoek gekregen om De Morgenster samen te gebruiken voor hun vieringen en activiteiten. Na overleg hebben De Morgenster en Vitamine G op dit verzoek positief gereageerd.

Lees meer
PgH 2024 – Een nieuwe thuiskerk

PgH 2024 – Een nieuwe thuiskerk

Het eerste half jaar staan belangrijke besluiten op de agenda van onze Protestantse gemeente. In welke gebouwen vinden de drie geloofsgemeenschappen hun thuis? Welke bestuursstructuur past het beste bij onze gemeente?

Lees meer
Overzicht BeMoRe-kerkdiensten

Overzicht BeMoRe-kerkdiensten

In het nieuwe jaar gaan we de eredeinsten samen vieren in een vast ritme, waarbij we de volgorde BeMoRe als uitgangspunt nemen. Ook zal er in de gezamenlijke vieringen rekening worden gehouden met alle leeftijdsgroepen. Er is dan oppas, kinder- en tienerdienst.

Lees meer
Van de voorzitter

Van de voorzitter

Gea Rozenberg, voorzitter van de kerkenraad van de Regenboogkerk kijkt terug op het afgelopen jaar en blikt vooruit op het nieuwe, waarin veel gaat veranderen. 

Lees meer
Annechien Cevaal nieuwe coördinator communicatie

Annechien Cevaal nieuwe coördinator communicatie

Annechien Cevaal is per 1 januari de nieuwe coördinator communicatie van de Protestantse gemeente Hilversum. Zij neemt het stokje over van Joep Mourits die de afgelopen vier jaar de Algemene kerkenraad ondersteunde in de communicatie van de PgH.

Lees meer
Nieuw beleidsplan diaconie

Nieuw beleidsplan diaconie

De Algemene kerkenraad heeft onlangs het beleidsplan 2024 – 2027 met de titel ‘Breder verbonden en betrokken’ goedgekeurd. In het beleidsplan worden zes hoofddoelen verder uitgewerkt, ook over kerkgrenzen heen.

Lees meer
Uit de expositiecommissie

Uit de expositiecommissie

De foto’s van Mannes van der Burg blijven nog enige tijd in onze kerkzaal hangen, het zijn mooie herinneringen aan onze Regenbooggemeente. 
Met de opbrengst van de expositie van Maram is het gelukt voor haar een professionele camera aan te schaffen, waar zij heel blij mee is.

Lees meer