Op zondag 5 februari is er na de kerkdienst in de Regenboogkerk wederom een mogelijkheid voor gemeenteleden om een presentatie over het proces PgH 2024 bij te wonen, waarbij ook vragen gesteld kunnen worden. 

Vrijdag 20 januari 2023 heeft de Beleidsgroep PgH2024 de aangepaste voorstellen voor PgH2024 gepubliceerd. Deze voorstellen vormen de basis voor de gesprekken over hoe de protestantse kerk in Hilversum er in 2024 uit komt te zien. Gesprekken die gaan plaatsvinden in wijkgemeenten, tijdens PgH-bijeenkomsten, in Kerkbrink en via de PgH-website. Komende maanden april en juni neemt de Algemene kerkenraad besluiten over PgH2024. Klik hier voor de publicatie.

Nadere uitleg
De drie voorstellen zijn licht aangepast ten opzichte van de voorstellen die de Beleidsgroep afgelopen oktober presenteerde. De Beleidsgroep geeft bovenal nadere uitleg over de voorstellen. Dit door middel van een uitgebreide lijst van vragen en antwoorden, statistieken over ontwikkelingen in aantallen leden en predikantsplaatsen alsook een aantal financiële gegevens. Eveneens is een planning opgenomen. Met deze aanvullingen gaat de Beleidsgroep in op de opmerkingen die de wijkkerkenraden onlangs maakten bij de voorstellen van oktober.

Tijdlijn PgH2024

  • 20 januari 2023: bijgestelde drie voorstellen PgH2024 beschikbaar
  • opstellen adviezen bij de drie voorstellen in en door de zes geloofsgemeenschappen
  • 28 maart: PgH-brede avond waarin de zes geloofsgemeenschappen hun adviezen presenteren
  • 24 april: Algemene kerkenraad neemt een voorgenomen besluit over PgH2024
  • PgH-brede gesprekken over het voorgenomen besluit
  • 26 juni: Algemene kerkenraad neemt het definitieve besluit over PgH2024
  • voorbereidingen uitvoering besluit over PgH2024
  • in de loop van 2024: uitvoering besluit PgH2024.

Klik hier voor de publicatie ‘Perspectief voor de toekomst – Protestantse gemeente Hilversum in 2024 en verder’, versie 18-1-2023