Maand: januari 2021

Vrijheid

Vrijheid

Ook wanneer we opgesloten zitten, ons gevangen voelen, beknot en beteugeld zijn, zijn we vrij, omdat we zijn geschapen naar Gods beeld. We zijn vrij om te kiezen voor onvrijheid, wanneer we daarmee anderen en onszelf beschermen en steunen. Dit is de onvervreemdbare vrijheid van de kinderen van God.
Een overdenking van Ds. Heleen Weimar

Lees meer
Zondag 31 januari 2021

Zondag 31 januari 2021

Niet vermoedend welke hevige ongeregeldheden ons land boven het hoofd hingen, schreef ik in de inleiding voor deze dienst: ‘Nederlanders gaan er wel eens prat op, dat wij niet zo’n gezagsgetrouw volkje zijn. We laten ons niet zomaar iets gezeggen, omdat we gezag associëren met beperkt worden in je vrijheid.’
Er is op het ogenblik weinig reden meer om daar prat op te gaan.
Het thema van deze viering is ontleend aan de evangelielezing van Marcus, waar Jezus met gezag spreekt in Kafarnaüm.

De vieringen worden zonder gemeenteleden en gasten gehouden, u kunt alleen online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer
Derde zondag na Epifanie, 24 januari 2021

Derde zondag na Epifanie, 24 januari 2021

Het lijkt in onze tijd wel eens of de kerk op haar laatste benen loopt. Het instituut heeft het moeilijk. Het kraakt en piept en verschuift steeds verder van plaats in de samenleving.
Maar er voelen zich nog altijd mensen geroepen om zich in te zetten voor het geloof en de concrete beleving daarvan in het leven van mensen. Waar vinden wij God in deze tijd?

De vieringen worden zonder publiek gehouden, u kunt alleen online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer
Tweede zondag na Epifanie, 17 januari 2021

Tweede zondag na Epifanie, 17 januari 2021

Het wonder door Jezus verricht tijdens de Bruiloft te Kana kan niet goed worden begrepen als een incident waarbij de natuurwetten omwille van het bijna mislukte feest van een willekeurig stel even worden opgeheven. Alles in dit verhaal is zwaar geladen symboliek. Een vastlopende godsdienst wordt van zichzelf gered, wanneer Jezus Christus optreedt. De blijdschap gaat het winnen van frustratie en van dwang. Dat is voor iedere man, voor iedere vrouw een boodschap van bevrijding.
Wij vieren de Maaltijd van de Heer. Thuis kunt u een glaasje wijn of druivensap bij een kaars op tafel neerzetten en een schaaltje met een stukje brood.

De vieringen worden zonder publiek gehouden, u kunt alleen online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer

Gevraagd: uw mening over het beleidsplan van de PgH

U kunt nog steeds meedoen aan de informatiesessies aangaande het beleidsplan van de PgH. Op de website van de PgH vindt u een vragenlijst. De wijkkerkenraad hoort graag uw mening en vraagt u om van dié prioriteiten die u belangrijk vindt en waarover u een duidelijke mening heeft, de vragen te beantwoorden. Uw antwoorden kunt u tot 31 januari mailen. naar de scriba.

Lees meer
Zondag van de Doop van de Heer, 10 januari 2021

Zondag van de Doop van de Heer, 10 januari 2021

De doop van Jezus in de Jordaan is het tweede grote thema in de tijd van Epifanie. Zoals Marcus het vertelt is het Jezus zelf die ziet hoe de hemel zich opent en de Geest als een duif op hem neerdaalt: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde’. Hemel en aarde zijn verbonden in Jezus en in allen die hem navolgen.

Het is helaas niet meer mogelijk om een plaats in de kerk te reserveren. Met ingang van 31 december worden de vieringen zonder publiek gehouden en kunt u alleen online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer