Maand: december 2022

Zondag 1 januari 2023, Nieuwjaarsmorgen

Zondag 1 januari 2023, Nieuwjaarsmorgen

We beginnen om 10.00 uur met koffie en oliebollen en alle gelegenheid om elkaar en onze gasten van de Morgenster een gelukkig Nieuwjaar te wensen. De viering begint om 10.30 uur.

Op deze zondag ‘Naamgeving’ lezen we over we besnijdenis van Jezus op de achtste dag en over de beloftevolle naam die het kind dan krijgt: Jehoshua, wat betekent ‘de Heer redt’. In Handelingen lezen we hoe Petrus tijdens zijn verdediging voor de Hoge Raad een sprekend voorbeeld geeft van de reddende kracht van Jezus’ naam.

Lees meer
Zondag 25 december, kerstmorgen

Zondag 25 december, kerstmorgen

De wordingsgeschiedenis van Jezus is gedurende Advent steeds duidelijker geworden. Via het voorgeslacht, de voormoeders met name. Stuk voor stuk voorbeeldige vrouwen, die het Immanuel voorleefden en voordeden. Overtuigd dat daarmee het heil van God doorgang vindt.
De Christelijke traditie viert de ultieme uiting van dat heil in de geboorte van Immanuel. En wij stemmen daarmee in, in een viering van zang en vreugde. Samen met de cantorij en met vrolijk spel. En natuurlijk zal de vijfde moeder, Maria, aan het woord komen.

Lees meer
Zondag Gaudete, 11 december, derde advent

Zondag Gaudete, 11 december, derde advent

Voortschrijdend inzicht maakt dat de thematiek van deze dienst afwijkt van wat in Kerkbrink staat. Natuurlijk komt het evangelie aan bod, waarin Jezus zo’n opvallend omtrekkende beweging maakt als Hij spreekt over Zijn familie. Maar het gaat vandaag vooral om een hernieuwde kennismaking met Rachab, de derde voormoeder in deze adventsperiode. Rachab blijkt de redding te zijn voor haar hele familie en voor alle generaties na haar.

Samen met de vrouwen van de vrouwen van de cantorij wordt haar stem hoorbaar voor ons.

Lees meer