Maand: december 2019

Dinsdag 24 december, Kerstavond (22.00 uur)

Dinsdag 24 december, Kerstavond (22.00 uur)

Een engel is een gezondene van Godswege. Het is niet zomaar een boodschapper, maar de drager van het Godsgeheim dat stervelingen, levend in de wereld, gewaar kunnen worden. In de bijbel is dat meestal tot hun grote verrassing, soms tot hun schrik.
Een kerstnachtviering van Lessons & Carols​

Lees meer
Woensdag 25 december, Kerstfeest

Woensdag 25 december, Kerstfeest

Wat Mattheüs schrijft over Jezus’ geboorte, zijn afkomst en zijn bestemming, zegt iets over hoe wij in geloof ook naar onze eigen levens mogen kijken. Onze levensverhalen hoeven geen vanzelfsprekende aaneenschakeling te zijn van gebeurtenissen. God schept met ons steeds weer een nieuw begin en maakt zo zijn belofte waar.

Lees meer
Zondag 29 december

Zondag 29 december

In het kader van ons thema voor Advent en Kerst staan we stil onder een sterrenhemel, die klein maakt. Toch heeft God juist die kleine mensen die wij zijn als zijn erfgenamen willen zien. In Jezus Christus wordt een erfenis zichtbaar van vrede, gerechtigheid en liefdevol beheer. Konden we dat eens waarmaken, in deze onrustige tijd.

Lees meer
Dinsdag 31 december, Oudjaar, 19.30 uur

Dinsdag 31 december, Oudjaar, 19.30 uur

Met één voet op de drempel tussen Oud en Nieuw lezen en zingen we Psalm 33, een oeroud lied waarin we worden opgeroepen om voor God een nieuw lied te zingen. Beide liederen, het oude en het nieuwe, gaan over Gods trouw (‘vriendschap’ vertaalt de Naardense Bijbel) die van alle tijden is.

Lees meer
Zondag Gaudete, 15 december, derde Advent

Zondag Gaudete, 15 december, derde Advent

Uitziend naar de komst van het koningskind lezen we over één van Jezus’ voorvaderen, die Mattheüs aan het begin van zijn evangelie noemt: koning David, aan wie door de Eeuwige een belofte wordt gedaan.
Op deze blijde, roze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer, deze keer in een kring. Wie dit bezwaarlijk vindt kan de maaltijd op zijn of haar plaats uitgereikt krijgen. In de dienst zal duidelijk uitgelegd worden wat de bedoeling is.

Lees meer
Zondag 8 december, tweede Advent, WhatsUp-dienst

Zondag 8 december, tweede Advent, WhatsUp-dienst

Het slot van het boek Ruth vertelt van een troostrijke geboorte. Na alle verdriet van vluchtelingen vanwege hongersnood, de dood en een ernstige armoedeval, is er een nieuw begin. De arme vreemdelinge Ruth krijgt samen met de rijke landeigenaar Boaz een kind. Maar de buurvrouwen zeggen: “Noömi heeft een zoon gekregen”.

Lees meer