Maand: april 2022

Zondag Misericordia Domini, 1 mei

Zondag Misericordia Domini, 1 mei

Eigenlijk zou het deze zondag over ontferming (misericordia) moeten gaan, maar die vrucht van de Geest komt op 15 mei aan de orde. In deze dienst gaat het over de zachtmoedigheid. Van Mozes wordt gezegd dat hij een zachtmoedig mens was en ook Jezus noemt zichzelf zachtmoedig. Verrassend genoeg wordt zachtmoedigheid in de bijbel in verband gebracht met het dragen van elkaars lasten. Er is dus iets van lichtheid en van delen in het spel bij de zachtmoedigheid als vrucht van Gods Geest.

We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer.

Lees meer
Zondag 24 april, Beloken Pasen

Zondag 24 april, Beloken Pasen

Van deze Paasoctaaf-zondag kan gezegd worden dat hij vooruitwijst naar volgende week zondag, de dag van de Goddelijke barmhartigheid. De serie van het jaarthema ‘vruchten van de Geest’ wordt vanaf vandaag weer voortgezet in de PgH-wijkgemeenten. In de Regenboogkerk is dat deze zondag ‘Gerechtigheid’. Daar is in het kader van barmhartigheid al veel over te zeggen, maar mooi is ook om naar de Joodse bron van het begrip ‘gerechtigheid’ te kijken. Naastenliefde is een belangrijk element daarbij. Hoe geef je die of hoe bied je die aan de ander aan?

Lees meer
Witte Donderdag, 14 april, 19.30 uur

Witte Donderdag, 14 april, 19.30 uur

We lezen over Jezus die zijn bovenkleed aflegde, om de voeten van zijn leerlingen te kunnen wassen. We staan stil bij de betekenis van dit gebaar, zoals beschreven door Johannes en afgebeeld door Grady van den Bosch.

De Maaltijd van de Heer vieren we op deze avond van Witte Donderdag in een kring.

Lees meer
Goede Vrijdag, 15 april, 19.30 uur

Goede Vrijdag, 15 april, 19.30 uur

In 2015 werd voor het laatst ‘Die Deutsche Passion’ van Joachim von Burck (1568) gezongen in de Regenboogkerk. Goed om het weer te laten klinken uit de monden van acht zangers.
Het Johannes evangelie is de passievolle gids voor deze altijd zo intense viering. Daarnaast dienen zeven crucifixen van Grady van den Bosch als verbeelding voor de kruisweg die Christus ging. Neemt u weer een bloem of takje mee voor de hulde aan dat kruis?

Lees meer