Eigenlijk zou het deze zondag over ontferming (misericordia) moeten gaan, maar die vrucht van de Geest komt op 15 mei aan de orde. In deze dienst gaat het over de zachtmoedigheid. Van Mozes wordt gezegd dat hij een zachtmoedig mens was en ook Jezus noemt zichzelf zachtmoedig. Verrassend genoeg wordt zachtmoedigheid in de bijbel in verband gebracht met het dragen van elkaars lasten. Er is dus iets van lichtheid en van delen in het spel bij de zachtmoedigheid als vrucht van Gods Geest.

We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer.

Thema: Zachtmoedigheid
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Liesbeth Wouters
Lezingen: Numeri 11: 1-17 en 12: 1-8, Matteüs 11: 28-30, Galaten 6: 1-5
Liederen: Psalm 84a, Lied 1003, Lied 713: 1-3, Lied 811, Lied 996, Lied 925, Lied 870: 1-3 en 6-8, Lied 858
Muziek: Arno Rog, orgel
Collecten: Gevangenenzorg Nederland*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 1
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst vanwege de vakantie
Koffieschenken: Truus en Willem Kroon
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Lector: Conny Roozendaal
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
* Gevangenenzorg Nederland: Op zondag 1 mei vragen de diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum aandacht voor Gevangenenzorg Nederland. In alle diensten van de PgH-gemeenten zal in dat weekend voor dit doel worden gecollecteerd. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Dat doen zij samen met ruim 600 vrijwilligers. ‘Geloof in herstel’ staat voorop. Klik hier voor meer informatie. 
Draag bij aan de collecten in de kerk of doneer via NL67 RABO 0373711816 van de wijkdiaconie Regenboogkerk, onder vermelding van ‘Gevangenenzorg Nederland’.

** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.