Maand: juli 2023

Zondag 30 juli, viering in de Morgenster

Zondag 30 juli, viering in de Morgenster

Deze dienst is de eerste in een serie van drie waarin Morgenster en Regenboogkerk samen optrekken; op 30 juli vieren we in de Morgenster, op 6 en 13 augustus in de Regenboogkerk.

In deze viering wordt de H. Doop bediend aan Jeffrey, een volwassen man die kortgeleden met de Morgenster in contact is gekomen en die te kennen heeft gegeven dat hij gedoopt wil worden.
Wij zingen – ondersteund door een kleine zanggroep – enkele liederen uit ‘Psalmen Anders’, liederen die eerder geklonken hebben op de gezamenlijke zangavond op vrijdag 16 juni in de Bethlehemkerk. Rond de doop luisteren we naar een Alleluya van Antoine Busnois (1430-1472).

Het is de laatste dienst in een serie van drie rond het thema ‘Psalmen & Poëzie’. Hierin leggen we steeds een gedicht naast een psalm. Na gedichten van Czeslaw Milosz en Rainer Maria Rilke zal nu een gedicht van Toon Tellegen dienen als spiegel voor de psalm van de zondag. De tekst van het gedicht wordt u uitgereikt bij binnenkomst.

Lees meer
Zondag 23 juli

Zondag 23 juli

Vandaag spreekt Jezus in gelijkenissen. Het evangelie van Matteüs meldt er vele op een rij, soms heel kort. De evangelist vertelt ons dat Jezus ‘alleen maar’ in gelijkenissen spreekt. Dat is intrigerend: al zijn woorden zijn dus symbolisch, verwijzend, naar wat precies? Vandaag gaan de gelijkenissen over het zaad dat gezaaid wordt in de aarde. Goed zaad én onkruid. De Mensenzoon is bedacht op het goede. En dat zullen wij deze zondag gestalte geven door het brood uit de aarde te delen.

Lees meer
Zondag 16 juli

Zondag 16 juli

Midden in de zomer geeft verwondering kleur aan deze zondag. Te midden van zorgen om onze aarde, de toekomst en het klimaat klinken voor ons woorden uit de Psalmen over de schepping waar wij mensen deel van zijn. De schepping zingt en juicht, de schepping zucht en kreunt, maar ook: de schepping troost. ‘Zend uw adem en wij worden herschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat’ (Psalm 104:30).

Lees meer
Zondag 9 juli

Zondag 9 juli

Een juk is een voorwerp dat verbannen is naar musea. ‘Onder het juk’ gebruiken we alleen nog in figuurlijke zin. Die woorden hebben in onze tijd vooral een negatieve klank. Ze hebben te maken met dwang, onderdrukking en onderworpen zijn.
Jezus zegt: “Neem mijn juk op je en leer van mij”. Wat bedoelt hij met dat juk? En wat voor rust wil hij ons geven?

Lees meer