Vorige week besloot de Algemene kerkenraad twee werkgroepen in te stellen voor het vervolg van PgH2024. Eén werkgroep adviseert de kerkenraad over de bestuursvorm van de nieuwe PgH en de tweede adviseert de kerkenraad met welke gebouwen de PgH straks verder gaat. PgH2024 staat voor het geheel van maatregelen waarmee de Protestantse gemeente Hilversum vitaler en toekomstgerichter wil worden.

Bestuursvorm
Na het definitieve besluit vorige week van de Algemene kerkenraad om met ingang van 2024 uit drie geloofsgemeenschappen te bestaan, is nu de vraag aan de orde hoe de Algemene kerkenraad en de drie gemeenschappen zich bestuurlijk tot elkaar verhouden. De Algemene kerkenraad beslist daar uiterlijk komende maand november over.

De werkgroep bestuur kreeg de volgende opdracht. ‘Ga in overleg en zoek een voor de PgH passende bestuursvorm die:

  • voor de zes betrokken partners werkbaar en wenselijk is
  • kerkordelijk correct is
  • die de PgH-brede samenwerking maximaal faciliteert en stimuleert tot zegen van onze Hilversumse samenleving
  • resulteert in pluriforme kerk met een flexibele en lichte bestuursvorm die toekomstbestendig is in een krimpende kerk.’ Klik hier voor de opdrachtformulering.

Gebouwen
Uiterlijk in juni 2024 neemt de Algemene kerkenraad een besluit over de gebouwen van de PgH. Welk gebouw, of welke gebouwen worden afgestoten en/of krijgen een herbestemming? De opdracht van de werkgroep bestaat uit maar liefst tien punten. Klik daarvoor hier. Het is de bedoeling dat de werkgroep in het eerste kwartaal van 2024 een concept voorstel voorlegt aan de besturen van de drie geloofsgemeenschappen en vervolgens een definitief voorstel aan de Algemene kerkenraad.

Samenstelling
De werkgroepen zijn samengesteld uit PgH-leden afkomstig uit de huidige zes geloofsgemeenschappen. In de werkgroep gebouwen zijn ook het College van kerkrentmeesters en het College van diakenen vertegenwoordigd. Klik hier voor de werkgroep Gebouwen en klik hier voor de werkgroep Bestuursvorm.