Maand: juni 2023

Zondag 2 juli

Zondag 2 juli

Deze zondag is de jaarlijkse overstapdienst. Eén van onze jongeren, Maurits Thesing, maakt de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Dat is een grote stap in het leven! Die stap willen wij als gemeente met hem maken, als een rite de passage. En hem zegen en vertrouwen meegeven. Met de trampoline in de kerk zal hij de grote sprong wagen en wij als gemeente zullen hem aanmoedigen!

Lees meer
Zondag 25 juni

Zondag 25 juni

Jezus stelt zijn leerlingen die hij op weg stuurt vier soorten dieren ten voorbeeld: schapen, slangen, duiven en mussen. Ook wij kunnen van deze dieren leren, wanneer we in benarde situaties verkeren.

Lees meer

Zondag 18 juni

Voorbede aanvragenVia regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de...

Lees meer
Zondag Trinitatis, 11 juni

Zondag Trinitatis, 11 juni

Er zijn in de evangeliën twee roepingsverhalen van een tollenaar, die sprekend op elkaar lijken. In het Lucasevangelie gaat het om Levi. Bij Matteüs is het Matteüs. De radicale wending die volgt op het woord van Jezus heeft velen verbaasd en gefascineerd. Maar er was ook direct al kritiek.

Lees meer
Palmzondag, 2 april

Palmzondag, 2 april

Psalm 43 is de naamgever van deze zondag: ‘doe mij recht, o God’. De psalm kan niet los gezien worden van de bekendere psalm 42. Hoewel, bekender? Psalm 43 zingt toch ook met de legendarische woorden ‘dan ga ik op tot Uw altaren’. Matteüs 16 gaat via de mond van Petrus in op de vraag wie Jezus is. Wordt laatstgenoemde in de stem van de mensen voldoende recht gedaan?

Lees meer
Vele talen in jongerendienst

Vele talen in jongerendienst

Een toren van Babel, spraakverwarring, liederen uit het liedboek in zeven vreemde talen, stellingen waarover nagedacht moest worden… In de jongerendienst op 28 juni vierden we het Pinksterfeest, het feest van de verstaanbare taal die Gods Geest ons leert spreken en die mensen met elkaar verbindt. Bekijk de foto’s.

Lees meer