Maand: april 2021

Koninklijke onderscheiding voor Wil Drenth

Koninklijke onderscheiding voor Wil Drenth

In de week van 27 april heeft ons gemeentelid Wil Drenth-Oorebeek van locoburgemeester Karin Walters te horen gekregen dat zij benoemd was tot ‘Lid in de orde van Oranje-Nassau’. Wil’s dochter mocht de medaille bij haar opspelden. De wijkgemeente van de Regenboogkerk feliciteert haar van harte met deze verdiende onderscheiding!

Lees meer
Zondag 2 mei, Cantate

Zondag 2 mei, Cantate

Wanneer Job hevig protesteert tegen het onrecht dat hem is aangedaan, antwoordt de Eeuwige met een bombardement van vragen. Die vragen hebben allemaal betrekking op Gods scheppingswerk. Wat is dit voor  een antwoord? Kan Job er iets mee? En wij?
In deze dienst is de gemeente van de Bethlehemkerk bij ons te gast.

We zijn dankbaar dat er weer dertig bezoekers de viering in de kerk mogen bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Er is een stilte die kan zingen

Er is een stilte die kan zingen

De naam van de eerste zondag in mei (dit jaar) luidt Cantate! (Zingt!) Wat zouden we graag aan deze oproep gehoor willen geven: gezamenlijk, schouder aan schouder, uit volle borst, als uit één mond zingen voor God.
Voor moment dat we weer samen in de kerk zullen kunnen zingen, schreef Martin de Geus, predikant in Ridderkerk, een nieuw lied.

Lees meer
Zondag 25 april, Jubilate

Zondag 25 april, Jubilate

In het Spreukenboek wordt de Wijsheid allegorisch verbeeld als een kind op Gods schoot, dat tegelijk het beginsel is van de hele schepping. God speelt met haar. Het dwaze van God is wijzer dan de wijsheid van mensen, zegt de apostel. Meedoen is levenswijsheid, ook al is het meedoen in lief én leed. In Gods licht krijgen mensen deel aan elkaar. Jezus illustreert deze wijsheid in het spel van kinderen.

In deze viering mogen Dirk Gudde en Renate Japenga een zegen op hun huwelijk ontvangen. Gasten van Dirk en Renate en jongeren uit de vijf wijkgemeenten zullen deze dienst in de kerkzaal bijwonen, met in achtneming van de geldende coronaregels.
U kunt online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer
Zondag 18 april, Misericordia Domini

Zondag 18 april, Misericordia Domini

In deze tweede dienst in de serie ‘scheppingsmotieven’ treffen we verontrustende beelden aan. De profeet Jeremia ziet het ‘woest en leeg’ van voor de schepping teruggekeerd. Een beeld dat wij herkennen als we onze ogen niet sluiten voor wat het nieuws ons brengt. Daarnaast leggen we het hoopvolle beeld van de vijgenboom uit Lucas 21. En Paulus benoemt hoe we het gebed vol kunnen houden.

De viering wordt zonder gemeenteleden en gasten gehouden, u kunt online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer
Zondag 11 april, Beloken Pasen

Zondag 11 april, Beloken Pasen

We lezen uit het verhaal van Bileam, de profeet met de sprekende ezel, over de zegen die hij uitsprak over het volk Israël. Het zal gaan om de tegenstelling tussen Bileam, de antisemitische buitenstaander, die Israël zegent terwijl hij het volk wil vervloeken en Christus in wie God en schepping samen komen als in de eerstgeborene van de Schepping.
‘In hem heeft heel de volheid willen wonen, en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen.’ Wat betekent die uitspraak over Christus voor ons, voor ons geloof in God, voor ons deelnemen aan de volheid van de Schepping?

De viering wordt zonder gemeenteleden en gasten gehouden, u kunt online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer