Maand: juni 2022

Zondag 3 juli

Zondag 3 juli

Voor deze zondag heb ik gekozen voor de lezingen van 19 juni. Deze zijn toen niet aan de orde geweest. Allereerst Jesaja 65: 1 – 9. Een heftig stuk, maar het begint met: ‘Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: Hier ben ik, hier ben ik.’ En het eindigt met de belofte van een gezegende toekomst.
Daarbij het verhaal in Lucas 8: 26-39 over een ‘verwarde man‘ die zegt dat hij ‘Legioen’ heet. Jezus heeft de tv-spotjes van dit moment niet nodig om zorgvuldig om te gaan met deze man.
Denkend over deze lezingen kwam in mijn gedachten een regel uit psalm 193: ‘Hij weet, wat maaksel wij zijn . . . .’

Lees meer
Zondag 26 juni

Zondag 26 juni

“Laat de boel de boel en volg mij”, zo zou je de oproep van Jezus kunnen lezen wanneer hij mensen aanspoort met hem op weg te gaan. Neem geen afscheid, laat anderen je geliefde dode begraven, kijk niet achterom. Moet je deze aanwijzingen letterlijk nemen, of gaat het om je blikrichting? Ik denk het laatste, maar wat betekent het om in geloof vooruit te kijken? ‘Herinner je je toekomst’ is een Joods gezegde dat ons kan helpen Jezus’ oproep te verstaan.

Lees meer
Zondag 19 juni, overstapdienst

Zondag 19 juni, overstapdienst

Het is een grote stap in je leven: de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. In de kerk betekent dat afscheid nemen van de kinderdienst en uitgenodigd worden voor de catechesegroep van de Regenboogkerk en de bovenwijkse jeugdactiviteiten. Drie kinderen wagen in deze dienst de sprong.

We lezen over een hevige storm op het meer van Tiberias, waar de leerlingen van Jezus door worden overvallen. Dat is niet avontuurlijk meer, maar ronduit beangstigend. Wie of wat kan hen helpen?

De Rainbow Pop Musicians spelen en zingen in deze dienst, met versterking van de catechisanten.

Lees meer
Zondag Trinitatis, 12 juni

Zondag Trinitatis, 12 juni

Wat is het karakter van de kerk? Wat zijn haar essentiële kenmerken? In deze dienst luisteren we naar de negen beroemde uitspraken van Jezus die beginnen met ‘Gelukkig… ‘ (Matt. 5:1-12). We ontdekken hoe de Bergrede een karakterschets biedt van de gemeente van Jezus Christus en een karakterschets van Jezus zelf.

Lees meer
Zondag 5 juni, Pinksteren

Zondag 5 juni, Pinksteren

In alle wijken van de Protestantse gemeente Hilversum wordt vandaag de serie Vruchten van de Geest afgesloten met ‘vrede’.
In de Regenboogkerk wordt die vrucht geproefd vanuit het Johannesevangelie. “Vrede met jullie”, zegt Jezus tot Zijn discipelen en blaast over hen heen. “Ontvang de heilige Geest…”. Alles wat ons toegezegd werd in de afgelopen tijd via de vruchten, mag nu geoogst worden.

In deze dienst zal de nieuwe kanselbijbel in gebruik worden genomen.

Lees meer