Maand: september 2023

Zondag 1 oktober

Zondag 1 oktober

Op deze zondag – de laatste voordat we aan het thema ‘reisgenoten’ beginnen – lezen we Matteüs 21, 23-32. Jezus is daar in een intellectueel gesprek gewikkeld met de Farizeeën. Zij proberen hem vast te praten, maar Jezus antwoordt beeldend. Met een verhaal over een vader met twee zonen. De een zegt ‘nee’ tegen zijn taak en doet ‘ja’. En de ander omgekeerd. Zo probeert hij duidelijk te maken wie dichter bij het koninkrijk van God zijn. Het doen is belangrijker dan het belijden.

Lees meer
Zondag 24 september

Zondag 24 september

Menselijke inspanning is vaak beleefd als zwoegen en zweten en vechten voor het bestaan. Dat is arbeid. Een karige maaltijd en de hoogstnoodzakelijke middelen van levensonderhoud is alles wat je mag verwachten. Voor vele miljoenen ziet het leven er zo uit. Is dit tenslotte ook in Gods Koninkrijk ons lot? Of is er meer en mogen mensen meer verwachten, ook de armen der aarde? Waar vraagt Gods Koninkrijk om?

Lees meer
Zondag 17 september

Zondag 17 september

Vergeving is niet af te dwingen. Vergeven worden is geen recht. Er bestaat in de bijbel, in de kerk en in de samenleving vrijheid van vergeving. Vergeven is een vrije daad van menselijkheid. In een gelijkenis noemt Jezus vergeving schenken, een daad van ontferming, misschien wel geïnspireerd door de ontferming van God.

In deze dienst mogen de kinderen een collectedoel kiezen. Ze kunnen kiezen tussen stichting ‘Het vergeten kind’, Unicef en Kinderhulp. Ze zullen iets vertellen over het gekozen doel en natuurlijk helpen ze ook met collecteren.

Lees meer
Oproep voor aanvulling expositie

Oproep voor aanvulling expositie

In de Regenboogkerk worden foto’s van Mannes van der Burg ten toon gesteld, die laten zien wat er allemaal in de Regenboogkerk gebeurt. Als aanvulling op deze expositie kunnen gemeenteleden laten zien wat hen bindt aan de Regenboogkerk, in de vorm van een foto, een voorwerp of een beeld,

Lees meer
Zondag 10 september, Startzondag

Zondag 10 september, Startzondag

Deze zondag vieren we Regenboogzondag. De laatste, omdat we volgend jaar kerkzijn in een andere, bredere structuur. Met het jaarthema ‘Ga je mee?!’ gaan we alvast vooruitkijken naar die toekomst. Dat doen we met Matteüs 8, waar Jezus na wonderbaarlijke genezingen tegen een van zijn leerling zegt: “volg mij en laat de doden hun doden begraven!”. Deze tekst plaatsen we met lied 1002 in het bredere verband van de bevrijdende kracht waarmee het volk Israël op weg ging.

De cantorij zingt; we breken brood en delen wijn. We vieren de Maaltijd van de Heer. Ga je mee, doe je mee? Ja, wij proberen ook in het komende samenvoegingsproces de stem van de Roepende te volgen.

Lees meer