Sinds 2017 is het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) verbonden aan de PgH. Eerst als pioniersplek van de Protestantse Kerk Nederland en nu als zelfstandige sociale onderneming gevestigd op Havenstraat 119 in Hilversum.
Het CSC is een nieuwe vorm waarin het christendom in de samenleving aanwezig is. ‘Mensen van binnen en buiten de kerk vinden in het CSC ontmoeting, ontspanning, zingeving, inspiratie en heling en herstel,’ zo zegt het CSC. ‘Het biedt een veilige plek om tot rust te komen, bij jezelf in contact met je hart, je lichaam en je zintuigen en vanuit je geest ook de verbinding met de aanwezigheid van God.’

Hilversummers met multi-problematiek
Voortbouwend op de samenwerkingsrelatie van de afgelopen zes jaar heeft het Breed moderamen van de Algemene kerkenraad onlangs besloten om de samenwerking met het CSC op een nieuwe manier voort te zetten. Het moderamen wil het financieel mogelijk maken dat Hilversummers die vanwege multi-problematiek ontspanning en rust nodig hebben, een aantal massages van het CSC kunnen ontvangen. Voor het komend jaar is daarvoor een budget van € 5.000,- beschikbaar.
Pastores van de PgH en maatschappelijke organisaties als Present Hilversum en Hip Helpt kunnen kandidaten aandragen voor de massages via een online aanvraagformulier.

Neem voor nadere informatie contact op met Tjitske Volkerink van het Christelijk Spiritueel Centrum tjitske@christelijkspiritueelcentrum.nl of ga naar www.christelijkspiritueelcentrum.nl.