“Vandaag is jullie bevrijder geboren, je redder”, zo horen de herders. Godzijdank hoeven ze niet naar een deftig huis of een paleis, want daar komen zij als outcasts toch niet in. Hun eigen habitat blijkt the-place-to-be.  Een onaanzienlijk plekje waar dieren het voor het zeggen hebben. En juist zij zijn het die ruimte en warmte schenken aan nieuw menselijk leven. Ze lenen er zelfs hun voederbak voor uit.

Een feestelijke dienst, een soort apotheose. Weliswaar helaas enkel nog online te volgen. Wél zijn de kinderen er met het projectlied, begeleid door RPM, en horen we Conny vertellen over haar schilderij.

Thema: “...kom, we gaan op kraamvisite”
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Sophia Rebel en Liesbeth Wouters
Medewerking: Fokko Bosker en Esther Sluis
Lezingen: Lucas 2: 6-15, 16 - 20
Liederen: Projectlied kinderen, Lied 482, Kyrie 301k, Gloria 308a, Lied 479, Lied 475, Lied 505, Lied 496           
Muziek: Ies Nijman, orgel; The Rainbow Pop Musicians
Collecten: KIA: Vluchtelingenkinderen in Griekenland*, Plaatselijke kerk**, Afdracht landelijk quotum***
Bijzonderheden: Afbeelding: Schilderij van Conny Roozendaal
Klik hier om de liturgie te downloaden

Coronamaatregelen en kerkbezoek
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Online koffiedrinken
Na deze dienst willen we in de ‘virtual-omgeving’  van onze kerkzaal een online koffiesessie houden om met elkaar te kunnen napraten over de dienst en elkaar een gezegende Kerst toe te wensen. Om 11.30 uur kunt u via https://tinyurl.com/rgbkoffie rechtstreeks inloggen. U moet wel even uw naam intypen. Een wachtwoord is niet nodig.
Onze gastheer  tijdens deze sessie is Wouter Sluis.

Toelichting bij de collecten
**** Kerk in Actie, ‘Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland’
Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.
Wij gunnen hun een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
De wijkdiaconie van de Regenboogkerk vindt dit doel zo belangrijk, dat ze er een echte kerstcollecte van wil maken en ervoor gekozen heeft om zowel de collecteopbrengst van de kerstzang als van eerste kerstdag aan dit doel te doneren. “We hopen daarmee dat we een groot bedrag inzamelen, want de schrijnende situatie van vluchtelingenkinderen in de kampen in Griekenland gaat ons erg aan het hart! Wij rekenen op uw steun!”
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie van de Regenboogkerk onder vermelding van ‘Vluchtelingenkinderen in Griekenland’

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Afdracht landelijk quotum: Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. Voor meer informatie kunt u hier verder lezen. Uw bijdrage kunt u overmaken op
NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Afdracht landelijk quotum’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.