Veel bekende kerstliederen zullen er worden gezongen in deze viering op kerstavond. Wanneer iedereen die de viering online meemaakt thuis mee gaat zingen, dan wordt het toch nog een beetje de kerstzang die we aanvankelijk voor ogen hadden.

De liederen worden afgewisseld met lezingen die alle gaan over de verwachting van het Licht. Deze lezingen worden geïllustreerd door kunstwerken van gemeenteleden die deel uitmaken van de expositie in onze kerk.

Thema: In afwachting van het licht
Voorganger: ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Marja van Tol
Lezingen: Jesaja 9: 1-6, Micha 5: 1-4a, Lucas 2: 1-15
Liederen: Stille nacht, Lied 476: 1 en 2, Lied 444, Lied 498, Lied 505: 1 en 2, Lied 481: 1 en 3, Lied 477, Lied 598, Lied 486: 1-3
Muziek: Ies Nijman, orgel; zangers onder leiding van Arno Rog
Collecten: KIA: Vluchtelingenkinderen in Griekenland****, Plaatselijke kerk**
Bijzonderheden: Afbeelding: Er moet licht zijn, Jacob Schipper
Klik hier om de liturgie te downloaden

Coronamaatregelen en kerkbezoek
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Toelichting bij de collecten
**** Kerk in Actie, ‘Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland’
Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.
Wij gunnen hun een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
De wijkdiaconie van de Regenboogkerk vindt dit doel zo belangrijk, dat ze er een echte kerstcollecte van wil maken en ervoor gekozen heeft om zowel de collecteopbrengst van de kerstzang als van eerste kerstdag aan dit doel te doneren. “We hopen daarmee dat we een groot bedrag inzamelen, want de schrijnende situatie van vluchtelingenkinderen in de kampen in Griekenland gaat ons erg aan het hart! Wij rekenen op uw steun!”
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 van de Diaconie van de Regenboogkerk onder vermelding van ‘Vluchtelingenkinderen in Griekenland’

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.