Dinsdagavond 28 maart werden in een goed gevulde Bethlehemkerk de presentaties van alle kerkenraden inzake PgH 2024 gehouden. Jan de Leede, voorzitter van de Algemene kerkenraad, en radiopresentator en dominee Elsbeth Gruteke leidden de avond.

Alle PgH-gemeenten kwamen tot hetzelfde advies: Volg voorstel 2 van het document ‘Perspectief voor de toekomst‘. Dit voorstel gaat uit van drie geloofsgemeenschappen, één PgH-kerkenraad met deelraden en minder gebouwen. Wel zijn er verschillen in het gewenste tempo van de vorming van de drie geloofsgemeenschappen, in het moment van de gebouwenkeuze en in de mandaten van de raden.

Het advies van de Regenboogkerk werd door kerkenraadsvoorzitter Gea Rozenberg aan de hand van een mooie presentatie, gemaakt door Henk en Marlies Pestman en Mannes van der Burg, verwoord. Wij zijn deze mensen en de WARR (WijkAdviesRaadRegenboogkerk) dankbaar voor het vele werk wat ze hebben verzet.

U kunt alle adviezen nalezen op de website van de PgH.