Liesbeth van Renssen en Oane Reitsma treden toe tot de Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum.

Liesbeth van Renssen volgt als nieuwe voorzitter van de wijkkerkenraad van De Morgenster Marya de Haas op. Dominee Reitsma neemt vanuit het Ministerie van predikanten zowel in de Algemene kerkenraad als in het Breed moderamen het stokje over van Erik van Halsema. Marya de Haas en Erik van Halsema namen op 26 juni als lid afscheid van de Algemene kerkenraad. Beiden vanwege beëindiging van bestuurstermijnen.

Ruimte creëren
Op de pagina ‘Leden kerkenraad’ stellen de twee nieuwe leden zich voor.
Ds. Reitsma zegt daar onder meer: ‘Veel mensen denken dat kerkenraadswerk min of meer een noodzakelijk kwaad is, omdat de organisatorische kant ‘er nu eenmaal bij hoort’, ook in de kerk. Zelf denk ik dat ‘beheer en beleid’ – om het zo maar te noemen – door de juiste kaders en voorwaarden te scheppen, ruimte kan creëren om de geloofsgemeenschap op koers te houden en onbekommerd kerk te laten zijn.’

Een hele uitdaging
Liesbeth van Renssen zegt over motivatie: ‘Ik hoop met mijn deelname aan de Algemene kerkenraad mee te kunnen werken en ontwikkelen aan alles wat er in deze tijd op de PgH afkomt. Er is veel in beweging. Als we als protestantse gemeente in Hilversum van waarde willen blijven, zullen we in beweging moeten blijven, naar de toekomst kijken en ons afvragen hoe we met elkaar de PgH verder vorm kunnen geven.’
Grote waarde kent zij toe aan ‘het vormen van een gemeenschap met andere gelovigen die elkaar kennen en met elkaar in gesprek zijn, elkaar zien. Het met elkaar hebben over het leven, levensvragen, geloofsvragen, onze relatie met God en de wereld. Daar kun je, kan ik, levenslang over nadenken, praten, bidden en zingen.’