Deze zondag lezen we uit Johannes 4: 5-26 het boeiende gesprek tussen Jezus en een vrouw bij de put. Een vrouw met een andere achtergrond dan Jezus, ze is Samaritaanse. Een vrouw met een veelbewogen leven.
Na wat misverstanden, zoals die er vaker zijn tussen Jezus en zijn gesprekspartners komt het toch een echt gesprek over echte verlangens. Water speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Jezus heeft dorst en opent daarmee het gesprek, de vrouw heeft ook dorst: naar een vervuld leven.

Hoe ziet onze dorst eruit en durven we daarover te praten, met Jezus, met elkaar?

We vieren in deze dienst met elkaar het Heilig Avondmaal, onze dorst wordt gelest.

Thema: Heb je dorst?
Voorganger: Elsbeth Gruteke
Ambtsdragers: Evelien Bouwmeester en Hans Mol 
Lezingen: Micha 4: 1-7 en Johannes 4: 5-26
Liederen: Psalm 25: 1, 2 en 3 (Nieuwe Psalmberijming), Lied 985, Lied 653: 1,4 en 7, Lied 385 : 1, 2 en 4, Lied 421, Lied 791: 1, 2, 5 en 6
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Versa Kinderwerk*, Plaatselijke kerk**, Maaltijdcollecte***
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst in verband met de vakantie
Koffieschenken: Mimi Dekker en Coby Westhuis
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Lector: Mimi Dekker
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten 
 * Versa Kinderwerk: In de zomermaanden gaan heel wat mensen op vakantie. Niet iedereen kan zich echter een vakantie permitteren. We willen in juli aandacht vragen voor de kinderen die niet op vakantie gaan. Dit kan zijn om dat ouders in de schuldsanering zitten, er een crisis in het gezin is of omdat er gewoonweg geen geld is om er een dagje op uit te gaan. Versa Kinderwerk kent gezinnen waarvan de kinderen niet weg zullen gaan en zou graag een dagje naar pretpark Oud Valkeveen organiseren voor kinderen uit Hilversum tussen de 4 en 12 jaar. Tot nog toe is het niet gelukt een sponsor/financier te vinden terwijl er veel belangstelling voor zo’n uitje is.
De collecte is bestemd voor de entree van pretpark Oud Valkeveen (met groepskorting), iets te drinken/eten en voor vervoerskosten.
De kinderwerkers weten dat niet alle kinderen een eigen bijdrage voor vervoer kunnen betalen; er zijn ook ouders die geen rijbewijs en/of auto hebben en ouders die de kinderen niet zelf kunnen brengen.
Wilt u dit dagje uit voor Hilversumse kinderen mogelijk maken? Uw bijdrage kunt u overmaken op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Versa Kinderwerk’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw gift kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** Maaltijdcollecte: Stichting Laleaua is een kleinschalige organisatie die kinderen van zigeuners uit Tarnaveni in Roemenië steunt via diverse programma’s. De Protestantse Gemeente Hilversum is verbonden met dit doel door de inzet en betrokkenheid voor Laleaua van Annemarie Biebericher (Diependaalsekerk).
Tarnaveni is een oud industriestadje waar veel Roma leven. De Roma-bevolking heeft zwaar te kampen met discriminatie en armoede. De Roemeense moederorganisatie Asociatia Laleaua organiseert en geeft inhoud aan diverse educatieve programma’s die kosteloos aan Roma-kinderen worden aangeboden. In de programma’s die stichting Laleaua uitvoert is er aandacht voor educatieve, sociale en culturele steun. De gelijknamige Nederlandse zusterorganisatie Stichting Laleaua (De Tulp) voelt zich medeverantwoordelijk voor de continuïteit van de onderwijsprogramma’s en draagt zorg voor de morele, financiële en materiële ondersteuning. Speciaal voor de maaltijdcollecten van de PgH is er een filmpje gemaakt, kijk op https://youtu.be/WrRnT70_UhY.
U kunt een bijdrage overmaken op NL89RABO 0373722478 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Maaltijdcollecte Laleaua’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.