Op deze laatste zondag voordat de Veertigdagentijd’ begint, horen we van de opzienbarende genezing van een man die aan een huidziekte leed en die daardoor geïsoleerd leven moest. Bevrijd als hij is weet de melaatse niet van stoppen: hij bazuint het rond!
Deze genezing roept herinneringen op aan die van Naäman in 2 Koningen 5. Een verschil is dat de genezing de genezer echt iets kost. Er vindt er soort ruil plaats. Een opvallend gegeven aan de vooravond van de periode die we ook wel de ‘lijdenstijd’ noemen.

In deze dienst zal Dik Verboom herbevestigd worden als diaken (Voorzitter van de Centrale Diaconie).

Thema: Niet te stoppen
Voorganger: ds. Erik van Halsema 
Ambtsdragers: Hennie Burggraaff en Eveline van Toor
Lezingen: 2 Koningen 5: 1-15b, Marcus 1: 39-45
Liederen: Lied 601: 1 en 2, Lied 360: 1, 2 en 3, Iona 301k, Lied 150a, Lied 285: 1, Gez. 487: 1 en 3 (Liedboek voor de Kerken 1973), Lied 339a, Lied 559, Lied 973, Taizé - Hemelhoog 544, Lied 1000
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Friend4Friend*, 2. Plaatselijke kerk**
Kinderdienst: Oscar en Fokko
Tienerdienst: Jan de Leede
Autodienst: Hans van Eijk, tel. 06 51190596
Lector: Annemarie Holwerda
Kinderoppas: Ingrid Achterberg en Froukje Wielenga

Meer informatie en liturgie vindt u op https://www.morgensterhilversum.nl/

De dienst is thuis te volgen via https://www.morgensterhilversum.nl/kerkdiensten_uitgezonden.

Toelichting bij de collecten
 * Friend4Friend: F4F koppelt jonge nieuwkomers/statushouders en jonge Nederlanders aan elkaar. Zij trekken in duo’s op, leren elkaar kennen en doen samen vrijwilligerswerk in Hilversum en omstreken. F4F wil jongeren (16-27 jaar) een positieve ervaring bieden waar ze met plezier op terugkijken. Jongeren die elkaar anders niet zo snel ontmoeten trekken een half jaar lang gemiddeld vier uur per week met elkaar op en leren elkaar kennen door samen iets te doen. Het geeft aan deze jongeren de kans hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst.
Kerst 2022 vertelden Makele en Timothy over hun ontmoetingen en sportieve vrijwilligerswerk. Makele leerde meer over Nederland en kon zijn Nederlands oefenen bij de voetbaltrainingen: “Eerst was ik een beetje bang. Maar nu durf ik Nederlands te praten tegen de kinderen. Nu is het beter. Ik heb geleerd dat ik sterker kan worden. Door Timothy ben ik sterker geworden”. Voor Timothy was F4F ook een stage voor de opleiding Social Work.
Maak het werk van F4F, project van stichting Present, mogelijk en geef zondag 11 februari  aan deze diaconale collecte. Niet in de kerk? Maak uw gift over op NL04 RABO 0373 7117 86 van de Diaconie van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van F4F.
Lees meer op https://stichtingpresent.nl/hilversum/acties/f4f/.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.