Ziekte, quarantaine, aanraking… Het verhaal waarin Jezus een melaatse geneest zal ons vandaag anders treffen dan het jarenlang heeft gedaan. Weinigen van ons hadden zich vorig jaar omstreeks deze tijd nog kunnen voorstellen hoe beperking van nabijheid en aanraking lange tijd het hele leven zou kunnen beheersen en grotendeels lamleggen. Wat kan vandaag de bijbelse boodschap zijn als het om deze dingen gaat?

Thema: Jezus raakte hem aan
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Leen-Pieter Smit
Lezingen: 2 Koningen 5: 1-3, Romeinen 8: 1-7 en Marcus 1: 39-45
Liederen: Psalm 103: 1 en 3, Lied 301c, Psalm 103: 9, Lied 350, Lied 611
Muziek: Ies Nijman, orgel; 1 zanger van de cantorij
Collecten: Vrije wijkcollecte*, Plaatselijke kerk**
Bijzonderheden: Er is geen kinderdienst; Afbeelding: Genezing van de melaatse, Pentekening van Rembrandt
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Vrije wijkcollecte: Jeannette Noëlhuis in Amsterdam
Dit collectedoel is voorgesteld door één van onze gemeenteleden die zich al jaren verbonden voelt bij de werken van het Noëlhuis. Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost, waar een kerngroep samenwoont met ongedocumenteerde vluchtelingen en hen zo een veilige plek biedt. In ons land zijn veel mensen zonder papieren, die geen aanspraak mogen maken op officiële opvang, zelfs niet in de daklozenopvang. Ook mogen zij vaak niet werken om zichzelf te kunnen onderhouden en verzorgen. De kamers in het huis zijn daarom altijd vol! Het Noëlhuis ontvangt geen overheidssteun of andere subsidies, maar moet het hebben van donaties en giften. Het is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten, dat in de jaren 30 van de vorige eeuw werd opgericht door Dorothy Day. Geïnspireerd door haar gedachtengoed en werken, zijn over de hele wereld huizen van gastvrijheid als het Noëlhuis opgericht. De preek van Elsbeth Gruteke op 7 februari ging voor een groot deel over Dorothy Day.
Op de website  van het Noëlhuis leest u informatie over de Catholic Worker, de leefgemeenschap zelf en andere activiteiten. Uw gave kunt overmaken naar IBAN: NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. Jeannette Noëlhuis. Van harte aanbevolen!

**Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.