In de vredesweek worden we bevraagd op de zuiverheid van ons handelen. Maar werken aan vrede is meer dan getuigenispolitiek. Het gaat er ook om dat je dingen voor elkaar krijgt. Dat vraagt volgens Lucas16: 8 om ‘slim handelen’.

Thema: Slim handelen
Voorganger: Wim Vlooswijk
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Michael de Jong
Lezingen: Amos 8: 4-7, Lucas 16: 1-13
Liederen: Psalm 72: 1, 2 en 4, Lied 301k, Lied 305, Lied 1001, Lied 718, Lied 1010, Gezangen voor liturgie 619: 1, 2, 12 en 13
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Noodhulp Oekraïne*, Plaatselijke kerk**, Vredesweek 2022***
Ontvangst: Leden van sectie 8
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Koffieschenken: Ria Hilhorst, Wil en Erik van den Berg
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding:  Vredesweek 2022, Len Munnik
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Noodhulp Oekraïne: Al vanaf 2018 verzorgt Kees van Doorn (Grote Kerk) met een vaste groep vrienden/ chauffeurs een transport met hulpgoederen naar Hongarije. Dit doen ze voor de stichting ‘Kinderen in nood’ uit Bussum ( https://kindereninnood.nl/ ). Vanuit Hongarije en Roemenië bestaat er al jaren een netwerk van hulpverlening richting de Oekraïne. In maart zijn er ad-hoc 6 trailers hulpgoederen gebracht waarvan een groot deel direct naar Kiev is getransporteerd. Eind september staat een nieuw transport gepland: vier trailers naar Roemenië en mogelijk drie naar Hongarije. Kees van Doorn rijdt met zijn eigen trailer en truck mee. De lading bestaat uit onder meer ziekenhuisapparatuur, bedden en een trailer met voedsel. De lading is bijna geregeld. Nu zoekt het team sponsoren om de brandstof- en tolkosten te dekken.
Wilt u dit hulptransport steunen? Geef dan gul aan de collecte op 18 september, of maak uw gift over naar NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van Noodhulp Oekraïne.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Vredesweek 2022: Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX ‘Generatie Vrede’ samen om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. We leren over conflict en vrede in heden en verleden, gaan de dialoog aan met verschillende generaties en zoeken antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. PAX bemiddelt tijdens conflicten en de verzoening daarna. Met jouw donatie help je ons daarbij. Meer informatie op https://vredesweek.nl/. U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Vredesweek’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.